Allmänt om vaccination för barn

Tjej som vaccineras

Vaccination är ett säkert och pålitligt sätt att skydda barnet mot vanliga och ovanliga sjukdomar som annars kan ge svåra skador, handikapp eller som i värsta fall leder till döden.

Annons

Annons

Tack vare vaccinationsprogrammet har ett flertal sjukdomar i princip försvunnit från Sverige. Difteri, polio och stelkramp är mycket ovanliga idag, likaså mässlingen, röda hund och påssjuka. Sedan bara några år tillbaka började man vaccinera mot haemofilus influenzae typ b (Hib) och nu är den sjukdomen näst intill försvunnen.

Socialstyrelsen rekommenderar att alla barn i Sverige vaccineras mot åtta olika sjukdomar men all vaccination är frivillig. Om du vaccinerar ditt barn hindar du dessutom att andra barn blir smittade innan de fått sina vaccinationer. Om tillräckligt många låter bli att vaccinera sina barn riskerar vi också att flera sjukdomar kommer tillbaka till Sverige och orsakar epidemier. Dessutom ökar risken för komplikationer om ovaccinerade ungdomar eller vuxna smittas.

Vaccinationerna är kostnadsfria och små barn vaccineras på barnavårdscentralen och när barnen kommit upp i skolåren sker vaccinationerna via skolhälsovården. För att minska antalet stick används idag kombinationsvacciner, det vill säga att en spruta innehåller flera olika vaccin.

Sedan 1996 erbjuds vaccination mot:

  • difteri
  • stelkramp
  • polio
  • kikhosta
  • haemofilus influenzae typ b (Hib)
  • mässlingen
  • påssjuka
  • röda hund.

Sedan 1 juli 2007 i Stockholms läns landsting och från 1 januari 2009 övriga landsting får man även vaccination mot pneumocockinfektion.

Tuberkulos  och Hepatit B kan också fås kostnadsfritt när någon av föräldrarna kommer från ett riskområde eller om barnet kommer att vistas i ett sådant område under längre tid.

Mer information:

Annons

Annons