Sjukdomar vi vaccineras mot

Vaccinspruta och stetoskop

I det nationella vaccinationsprogrammet vaccineras vi mot åtta olika sjukdomar. Vissa är mycket allvarliga med stor dödlighet och vissa sjukdomar är lindrigare – som röda hund, mässlingen och påssjuka. De lindriga sjukdomarna kan dock i enstaka fall vara mycket allvarliga.

Annons

Annons

Difteri (äkta krupp)

Difteri är en allvarlig halsinfektion, orsakad av bakterier. Den kan orsaka kvävningsdöd hos barn och kallas därför även strypsjukan. Dessutom producerar bakterierna ett gift som kan skada hjärta, njurar och nervsystem. På 40-talet spreds stora epidemier och vi hade många dödsfall. Difteri är vanligt i Östeuropa och sjukdomen skulle kunna spridas hit om vi inte hade ett bra vaccinationsskydd.

Stelkramp (tetanus)

Infektionen orsakas av en bakterie som finns i jord, gödsel, i tarmen på många djur och på smutsiga föremål. Bakterien producerar ett gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning. Stelkramp leder oftast till döden om inte behandling sätts in i tid. Människor kan smittas till exempel genom djurbett, genom att man skär sig på ett smutsigt föremål eller genom ett sår som kommer i kontakt med jord eller smuts där bakterien finns.

Kikhosta (pertussis)

Kikhosta är en mycket smittsam epidemisk bakterieinfektion som leder till upprepade långdragna hostattacker. Barnet kan kikna, tappa andan, i samband med attackerna. Det är också vanligt att barnet kräks. Hostan kan sitta i flera veckor, ibland månader. För spädbarn är det en allvarlig sjukdom eftersom de kan få andningsuppehåll.

Polio

Kallas också barnförlamning och viruset sprids via avföring och avloppsvatten. Symptom är feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Sjukdomen kan orsaka förlamning och det kan innebära att även andningsmuskulaturen förlamas vilket gör att dödligheten är hög. Sjukdomen är nu ganska nära utrotad i världen.

Haemofilus influenzae typ b (Hib)

Hib är en allvarlig bakteriell infektion som i Sverige dödade 10-20 barn varje år innan vaccination infördes i början på 90-talet. Bakterien kan orsaka allvarliga sjukdomar som hjärnhinneinflammation, struplocksinfektion och blodförgiftning. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av Hib är nu i princip utrotade bland vaccinerade barn.

Pneumocockinfektion

Pneumokockbakterien har varit en del av vår mänskliga miljö och normalt har man skapat en bra skydd vid 5 års ålder men ett litet barn har svårt att bilda antikroppar och kan i värsta fall få lunginflammation, öroninflammation, hjärnhinneinflammation eller allmän blodförgiftning. Därför har man valt att börja vaccinera med ett vaccin som heter Prevenar sedan 1 juli 2007 i Stockholms län och i övriga Sverige från 1 januari 2009.

Mässlingen (morbili)

Tidigare var mässlingen en allvarlig barnsjukdom som gjorde att var tionde barn fick komplikationer som lunginflammation, bronkit eller öroninflammation. Var 1 000:e-5 000:e fick allvarlig hjärnskada och dödsfall i mässlingen förekommer än bland ovaccinerade barn i Sverige och övriga västvärlden. Sjukdomen är en virussjukdom.

Påssjuka (parotit)

Påssjuka är i allmänhet en lindrig virussjukdom men den kan orsaka hjärnhinneinflammation och hörselnedsättningar.

Röda hund (rubella)

Viruset orsakar en lindrig sjukdom där symptomen liknar en förkylning och man kan få rödaktiga utslag. Om en gravid kvinna får röda hund kan sjukdomen skada fostret eller leda till missfall. Genom att vaccinera mot sjukdomen kan antalet barn som sprider smittan minskas.

Mer information om vaccinationer

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons