Vaccinationsprogrammet i Sverige

Barn som vaccineras

Alla barn erbjuds sju sprutor med kombinationsvaccin mot åtta olika sjukdomar.

Annons

Annons

3 månaderDTP-Polio+Hib+Prevenar*Dos 1
5 månaderDTP-Polio+Hib+Prevenar*Dos 2
12 månaderDTP-Polio+Hib+Prevenar*Dos 3
18 månaderMPRDos 1
5-6 årDTP-PolioDos 4
6-8 årMPRDos 2
15-16 årDTP-PolioDos 5

Barn med ökad risk för tuberkulos kan dessutom få:

6 månaderBCG och HepB*Dos 1

* Hepatit B ges tre gånger under det första levnadsåret

DTP: Difteri, stelkramp, kikhosta

BCG: Bacill Calmette Guérin (tuberkulos)

Hib: Haemofilus influenzae typ b

MPR: Mässlingen, påssjuka, röda hund

* Prevenar: Pneumokockinfektion. Ges sedan 1 juli 2007 i Stockholms landsting och från 1 januari 2009 i övriga landsting.

Mer information

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons