Cykelhjälm

Cykelhjälm

cykelhjlm.jpgDet är lag på att barn upp till 15 år ska använda cykelhjälm när de cyklar, skjutsas på cykel eller sitter i cykelkärra. Cykelhjälmen minskar risken att få huvudskador. De flesta barnhjälmar är idag gjorda för att lösa ut vid lek i till exempel klätterställning.

Barnsäkra hemma

Barnsäkra hemma

En del personer säger säkert att barnet ska lära sig av sina misstag. Visst ligger det något i det men de olyckor som kan vålla stor skada måste man försäkra sig om att förebygga så gott det går.

”Prata inte med främlingar”

”Prata inte med främlingar”

Du har säkert växt upp med varningen: ”prata inte med främlingar”. Kanske har du själv använt den när du har pratat med ditt barn. Men för ett litet barn är uttrycket svårt att förstå. Det finns bättre sätt att skydda det mot övergrepp.

Att använda flytväst

Barn i båt och barn som leker på bryggor ska ha flytväst på sig. Flytväst är ingen garanti för att olyckor inte händer, så lämna aldrig barnet utan uppsikt i närheten av vatten.