Barn i båt och barn som leker på bryggor ska ha flytväst på sig. Flytväst är ingen garanti för att olyckor inte händer, så lämna aldrig barnet utan uppsikt i närheten av vatten.

Barn i båt och barn som leker på bryggor ska ha flytväst på sig. Flytväst är ingen garanti för att olyckor inte händer, så lämna aldrig barnet utan uppsikt i närheten av vatten.

En flytväst får inte vara för stor, då kommer flytkraften för långt ner och barnet lyfts för högt samtidigt som huvudet tippar bakåt. Grenbandet ska inte spännas för hårt, det ska vara fem cm spelrum mellan bandet och grenen.

Provbada

Ett barn som oförberett hamnar i vatten grips lätt av panik. Därför kan det vara en god idé att låta barnet provbada med flytvästen på. Det kan ni göra i en simhall. Då ser du dessutom att flytvästen fungerar som den ska. Det bör du göra inför varje säsong.

Begagnatköp

Vare sig du köper en ny eller en begagnad flytväst ska den vara CE-märkt. Kontrollera sömmar, spännen, band och yttertyg. Äldre västar kan vara sköra i yttertyget.

 

Mer information:

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska