barn i bilstolVi berättar allt du behöver veta inför ditt köp av babyskydd eller bilbarnstol. Dessutom får du viktiga råd om säkerhet, montering och placering.

På marknaden finns olika typer av skyddsanordningar för att öka säkerheten för barn i bil. Huvudreglerna är att använda en godkänd stol, låta barnet åka baklänges så länge som möjligt, följa monteringsanvisningen noggrant och inte låta små barn sitta på en plats utrustad med krockkudde.

Babyskydd (från nyfödd till 6–9 månader) babyskydd Britax

De minsta bilbarnstolarna kallas babyskydd och kan användas från att barnet är nyfött tills att det är mellan sex till nio månader gammalt. När barnet kan sitta stadigt själv kan det börja använda en bakåtvänd bilbarnstol. Babyskyddet är urvuxet när barnets huvud sticker upp över ryggstödets kant eller när stolens viktgräns har passerats.

Montering

Babyskyddet placeras bakåtvänt i bilens framsäte eller baksäte och fästs med bilens vanliga bilbälte. Barnet hålls på plats av det bälte som tillhör babyskyddet. Babyskyddet ska sitta stadigt fast och får inte luta för mycket. Avståndet till instrumentbrädan eller till sätet framför ska vara så stort som möjligt. Följ babyskyddets monteringsanvisning mycket noggrant.

Att köpa

Babyskyddet ska vara lagom stort och barnet ska sitta stadigt och bekvämt med skydd för hela huvudet. Det ska passa både barnet och bilen. Prova därför helst att montera babyskyddet i bilen med barnet i, före köp. Be personalen om hjälp. Babyskydd ska vara Europagodkända och E-märkta.

Placering

För den som är ensam vuxen i bilen är det lättare att hålla uppsikt över barnet om babyskyddet placeras i framsätet. Är man två vuxna i bilen är det säkrast om babyskyddet placeras i baksätet. Den säkraste platsen i bilen är den mellersta platsen i bilens baksäte, förutsatt att det finns ett trepunktsbälte att fästa stolen med. Om babyskyddet placeras i framsätet är det mycket viktigt att en eventuell krockkudde är urkopplad. Den kraft som skjuter ut krockkudden vid en kollision är enorm och kan allvarligt skada eller döda ett barn. Har din bil krockkudde kan du koppla ur den själv om bilen har nyckelavstängning. Låt annars en auktoriserad märkesverkstad koppla ur den.

Inte längre än 30 minuter de första tre månaderna

Babyskyddet ska inte användas längre än 30 minuter om dagen under barnets tre första månader eftersom det är påfrestande för barnets rygg att sitta.

Andra alternativ

Som alternativ till babyskydd finns babybädd och nät att spänna över barnvagnsinsatsen. Observera att dessa ger ett betydligt sämre skydd än bakåtvänt åkande. De bör därför enbart användas om barnet har funktionshinder eller andra särskilda behov.

Isofix

I nyare bilar finns ofta så kallade isofixsystem. Det är ett system som underlättar montering av babyskydd med isofixmontering. Babyskyddet monteras utan underförankringsband genom att man hakar i skyddet i bilens isofixfästen.

Bakåtvänd bilbarnstol (från 6 månader–cirka 4 år) bilbarnstol ActaGraco

När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta från babyskydd till bilbarnstol för bakåtvänt åkande. Barnet bör åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till fyra eller fem års ålder. Stolen är urvuxen när dess viktgräns har passerats eller när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför ryggstödets kant, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron.

Montering

Bilbarnstolen monteras bakåtvänd i bilens framsäte eller baksäte. Den monteras med underförankringsband och bilens bälte. Barnet hålls på plats av det bälte som tillhör stolen. I framsätet ska stolen oftast luta mot instrumentpanelen. Tänk på att den aldrig får luta mot vindrutan. I baksätet ska stolen oftast luta mot en av framstolarna. Följ bilbarnstolens monteringsanvisning mycket noggrant.

Köp

Stolen ska vara lagom stor och barnet ska sitta stadigt. Robusta sidor skyddar bättre vid kollision från sidan. Stolen ska passa både barnet och bilen. Prova därför att montera den i bilen med barnet i, före köp. Alla stolar passar inte i alla bilar. Be personalen om hjälp. Stolen kommer att användas under många år – då är det också viktigt att den är lättanvänd för dig. Kontrollera hur lätt den är att justera, flytta och använda. Bilbarnstolen måste också vara E- eller T-godkänt för att få användas. Många stolar kan vara både E- och T-godkända men det är inget krav. Efter 9 maj 2008 måste alla vara bilbarnstolar vara E-godkända. Tänk också på att kontrollera att stolen är godkänd för användning i både framsäte och baksäte.

Placering

För den som är ensam vuxen i bilen är det lättare att hålla uppsikt över barnet om bilbarnstolen placeras i framsätet. Är man två vuxna i bilen är det lättast om den placeras i baksätet. För bakåtvända bilbarnstolar är det ingen skillnad i krocksäkerhet om barnet sitter i framsätet eller någon av baksätets sidor. Den säkraste platsen i bilen är dock den mellersta platsen i baksätet förutsatt att den finns trepunktsbälte och att stolen kan monteras stadigt mot båda framstolarnas ryggar. Om bilbarnstolen placeras i framsätet är det mycket viktigt att en eventuell krockkudde är urkopplad. Den kraft som skjuter ut krockkudden vid en kollision är enorm och kan allvarligt skada eller döda ett barn. Har din bil krockkudde kan du koppla ur den själv om bilen har nyckelavstängning. Låt annars en auktoriserad märkesverkstad koppla ur den. En sidokrockkudde är däremot ingen fara för barn i bilbarnstolar.

Isofix

I nyare bilar finns ofta så kallade isofixsystem. Det är ett system som underlättar monteringen av babyskydd med isofixmontering. Babyskyddet monteras utan underförankringsband genom att man hakar i det i bilens isofixfästen.

Att köpa begagnat

  • Kontrollera bilbarnskyddets ålder. Den rekommenderade livslängden är 10 år under förutsättning att de har skötts väl. För att du ska kunna använda bilbarnstolen länge bör den inte vara äldre än cirka fem år när du köper den.
  • Köp aldrig ett bilbarnskydd som har varit med i en olycka.
  • Saknas bruksanvisningen eller någon monteringsdetalj ska du kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för att kontrollera att du kan få en ny, före köpet.
  • Köp enbart bilbarnskydd av någon som du känner eller litar på. Köp hellre nytt om du är osäker.
  • Kontrollera att bilbarnskyddet är E- eller T-godkänt och tänk på att bilbarnskydd som enbart är T-godkända inte får användas efter 9 maj 2008.

 

Källor: NTF, Vägverket, Konsumentverket