Förlossningens tre steg

Kvinna föder barn

Alla förlossningar är olika långa men de följer ändå ungefär samma mönster. Barnmorskan delar in förlossningen i tre steg; öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet.

Annons

Annons

1. Öppningsskedet

Öppningskedet delas in i tre faser; latensfas, aktiv fas och övergångsfas.

Latensfasen börjar med att livmoderhalsen, den cirka 3 cm långa kanalen mellan slidan och livmodern, mjuknar för att också dras uppåt, tunnas ut och öppnas. Latensfasen är förlossningens längsta fas men också den som upplevs som lindrigast. Den kan vara 4-9 timmar, ibland ändå upp till 20 timmar. Latensfasen börjar oftast hemma.

Den aktiva fasen börjar när livmodermunnen har öppnats mer än 4 cm. Sen öppnar den sig ungefär en centimeter per timme. När livmodermunnen öppnats till 10 cm är den fullvidgad och utdrivningsskedet kan börja. När livmodermunnen är öppen 4-5 cm tycker många kvinnor att de behöver någon form av smärtlindring. En avslappnande dusch, sterila kvaddlar eller massage kan hjälpa. Prova också olika kroppsställningar. En upprätt position som stående, knästående eller sittande på huk är en fördel om du vill att förlossningsarbetet ska gå så snabbt som möjligt.

Det ökade trycket av barnets huvud på livmoderhalsen påskyndar uttänjningen.
Du har allt att vinna på att hålla dig upprätt så länge som möjligt. Vid sammandragningarna lutar sig livmodern bakåt. Om du lutar dig i samma riktning underlättar du livmoderns arbete. I slutet av öppningsskedet är det många gånger lämpligt med medicinsk smärtlindring. Nu kommer värkarna med någon minuts intervall. Den aktiva fasen brukar ta cirka fyra timmar.

Övergångsfasen, det vill säga övergången mellan öppningsskedet och utdrivningsskedet, beskrivs ofta som den mest påfrestande och smärtsamma delen av förlossningen. Livmodermunnen är helt öppen och barnet trycker mot bäckenbotten. Värkarna är mycket starka och följer varandra tätt. Många kvinnor blir illamående eller kräks när barnets huvud passerar spinaetaggarna, det trycker mot nervbanorna.

Skakningar i benen är vanliga och många känner att de är näst intill att ge upp. Det är vanligt att kvinnor tappar kontrollen under det här fasen. Ilska och irritation är vanliga känslor och de kan gå ut över fadern, barnmorskan eller över vad som helst.Att stöna och skrika kan hjälpa. Tänk på att varje värk för dig närmare ditt barn.

De första krystrefelexerna börjar kännas och smärtan känns annorlunda, mer som en stark press bakåt och nedåt. Många kvinnor är nu så trötta att de vill lägga sig ner. Undvik att lägga dig platt på rygg. Ligg på sidan, halvsitt eller stå framåtlutad på knä. En upprätt ställning kommer att hjälpa dig att krysta. Övergångsfasen kan vara allt från några sammandragningar till en timme eller mer.

2. Utdrivningsskedet

Du får nu en känsla av att vilja krysta. Impulsen går inte att stoppa. Successivt känner du ett tryck mot ändtarmen som hela tiden tilltar. Utdrivningen är inget man måste skynda på så länge barnet mår bra och det kontrolleras regelbundet av barnmorskan. Du kan hitta ditt eget krystbeteende och krysta i din egen takt. När vävnaderna töjs ut kan det vara oerhört smärtsamt även om många upplever det som en kraft som hjälper dem att föda barnet.

Förr gjorde man rutinmässigt ett klipp i mellangården för att öka barnets utrymme. Anledningen var att man ville skydda muskulaturen runt ändtarmsöppningen. Skador på ringmuskeln kan leda till att kvinnan läcker gaser eller avföring. Flera operationer och långvarig träning blir då nödvändigt. Den skyddande effekten av klippet har aldrig kunnat bevisas. Tvärtom finns det tecken på att det istället har motsatt effekt. Numera gör man bara klipp om det verkligen behövs. Det kan vara när barnet måste ut snabbt.

Successivt ser man mer och mer av barnets huvud i slidmynningen. När barnets huvud är ute kommer resten av kroppen i en roterande rörelse. För en förstföderska tar krystningen cirka en timme. För en omföderska går det betydligt snabbare. Efter att barnet är fött får det ligga på mammans mage en stund innan man klipper navelsträngen. När blodet slutat pulsera i navelsträngen klämmer man ihop den och klipper av den 2-3 centimeter från barnets navel. Vare sig mor eller barn känner någon smärta eftersom navelsträngen saknar känsel. Pappan erbjuds oftast att få göra det – om han vill. Om barnets huvud ser deformerat ut är inte konstigt, det är trångt på vägen ut. Det rättar till sig efter cirka en vecka.

Barnmorskan gör en bedömning av barnet kondition en minut efter förlossningen och sen ytterligare en gång fem minuter efter förlossningen. Man använder ett system som heter Apgar score för bedömningen. Puls, andning, muskelaktivitet, reflexer och hudfärg bedöms med 0, 1 eller 2 poäng. Ett fullt friskt barn får 9-10 poäng. Dessa poäng avgör om barnet kan läggas hos modern eller om det behöver få extra hjälp.

Eftersom smärtstillande medel och narkos också påverkar barnet kan Apgar score ensamt ge en förvrängd bild av tillståndet. Då kan ett blodprov som anger Ph-värdet i navelsträngen korrigera detta. Då kan man se om barnet är slött på grund av medicinen eller om det verkligen lider av syrebrist. Ett barn som bara har fått några enstaka poäng kan ett par timmar senare vara i god kondition.

3. Efterbördsskedet

Under den första kvarten efter barnets födelse fortsätter livmodern att dra sig samman, vilket gör att moderkakan släpper. På den flesta förlossningsavdelningar får modern en injektion med sammandragande medel. På så sätt kommer moderkakan ut snabbare och blödningar minskas.

Moderkakan måste också födas fram. Det brukar vara avklarat inom en halvtimme. Barnmorskan kontrollerar sen att moderkakan är hel så att inget finns kvar inne i livmodern. Annars kan blödningar och infektioner uppstå. Ibland kan barnmorskan behöva sy bristningar. I så fall lokalbedövar hon området innan det görs.

Mer information om förlossningen

Artikeln är granskad och godkänd av Christina Wahlström, leg. barnmorska

Annons

Annons