Kvinnan efter förlossningen

Kvinna med nyfött barn i famnen

Den nyblivna mammans kropp bär tydliga spår av att hon nyss har fött barn. Eftervärkar, avslag, nedstämdhet och smärta i underlivet är vanligt. Kroppen behöver några veckor för att återhämta sig. Och du – behåll mammakläderna på ett tag till. Det tar sex månader eller längre innan du återfår ungefär den figur som du hade innan graviditeten.

Annons

Annons

Stygn i mellangården

Om du har blivit sydd i mellangården kan området runt slidan vara ömt. Det är viktigt att hålla såret så rent och torrt som möjligt. Skölj det försiktigt med varmt vatten efter varje toalettbesök. Om du har hård avföring kan det göra mer ont. Förebygg det genom att äta en fiberrik kost och dricka rikligt med vätska. Om såret blir inflammerat eller inte har läkt inom fjorton dagar ska du kontakta en läkare.

Eftervärkar

Direkt efter förlossningen börjar livmodern att dra ihop sig. Då kan du känna eftervärkar. Amning bidrar till att livmodern drar ihop sig, vilket är bra. Däremot så kan eftervärkarna kännas lite starkare när barnet ammas. För omföderskor kan de vara riktigt smärtsamma. Eftervärkarna smärtar oftast mindre bland förstföderskor.

Blödningar och avslag

När livmodern drar sig samman blöder det från den yta där moderkakan satt. Blödningen är klarröd och riklig under de första dagarna. Efter hand minskar blödningarna. Efter ungefär en vecka övergår blödningarna till en brunaktig flytning som kallas för avslag. Den varar normalt i 3-4 veckor. På grund av infektionsrisken får man inte använda tampong, bara vanlig sanitetsbinda, de första två månaderna efter förlossningen. Om avslaget börjar lukta illa eller om du får smärtor i underlivet ska du kontakta en läkare.

Nedstämdhet och lättare depression

Tre till fem dagar efter förlossningen upplever nästan hälften av alla kvinnor nedstämdhet eller lätt depression. Den kan vara hormonell eller psykologisk. Hormonbalansen i kroppen förändras och förlossningen är en stark upplevelse med både stress och oro. Det tar tid att bearbeta det som har hänt.

Stödet från din partner är viktigt. Vissa kvinnor utvecklar en så kallad postnatal depression som är en djupare form av depression. Symptomen är ofta håglöshet, täta gråtattacker, sömnlöshet, ångest och trötthet. Kontakta personalen på förlossningsavdelningen eller barnavårdscentralen om du känner så. Många kvinnor ignorerar dessa signaler och då kan det vara bra om partnern tar kontakt med vården istället.

Ont under toalettbesök

Du kommer säkert att kissa oftare än vanligt för att göra dig av med överskottsvätska efter graviditeten. För att lindra sveda kan du spola ljummet vatten mot underlivet med handduschen medan du kissar. Det går också bra att hälla vatten ur en kanna eller liknande. Tarmfunktionen är ofta fördröjd några dagar. Ät fiberrik och lösande kost för att underlätta för magen att komma igång.

Snittade kvinnor

Kvinnor som har förlösts med kejsarsnitt kan ha magsmärtor in en eller två veckor efter förlossningen. De kan också ha svårt att röra sig och det kan leda till att amningen kommer igång lite senare. Problem med att få igång tarmen igen är inte heller ovanliga. Ät fiberrik och lösande kost och drick rikligt med vätska. Snittade kvinnor ska undvika tunga lyft under de första månaderna.

Mer information

Artikeln är granskad och godkänd av Christina Wahlström, leg. barnmorska

Annons

Annons