5 500 barn skadas allvarligt i samband med ishockey varje år

Ishockey är en av de vanligaste sporterna bland barn i Sverige

Annons

Annons

Ishockey är en av de vanligaste sporterna bland barn i Sverige, den tredje största bland pojkar mellan 7-15 år*. Samtidigt är det en sport med mycket fart och fysisk närkamp, där det varje år inträffar närmare 10 000 olyckor i Sverige som är så allvarliga att ishockeyspelaren söker upp en akutmottagning. Av dessa är drygt 5 500 barn under 18 år. Det visar data från Socialstyrelsen som Barnolycksfallsfonden tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) analyserat och framställt statistik från.

– Ishockey en stor nationell sport i Sverige som är mycket populär bland barn. Man får dock inte glömma att det är en tuff sport. Som förälder är det viktigt att tänka på att materialet i hjälmen försvagas med tiden och man måste därför försäkra sig om att inte låta sina barn använda hjälmar med till exempel sprickor eller målvaktshjälmar med tillbucklade galler, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.

De vanligaste orsakerna till skador inom ishockey är tacklingar, som står för 45 procent av olycksfallen. Andra vanliga orsaker är kollisioner, samt skador mot huvud, fingrar och fötter som orsakats som följd av att man blivit träffad av pucken. Skador som orsakats vid fall står för cirka 10 procent, och sårskador till följd av att man blivit påkörd av annan spelares skridsko 3 procent.

– Vi stöder verkligen Barnolycksfallsfondens initiativ att lyfta denna fråga, för allt som kan bidra till ett juste hockeyspel och minskade risker för olycksfall är positivt. Det är också en ledstjärna i vår verksamhet, säger Svenska Ishockeyförbundets utvecklings- och landslagschef Tommy Boustedt.

Ishockeyolyckor leder oftast till blodutgjutningar (31 procent) och frakturer (25 procent), sårskador (16 procent), vrickningar och stukningar (13 procent), samt hjärnskakningar (7 procent). De flesta skadorna drabbar axel- och skulderpartiet (42 procent), huvudet (25 procent) samt knän och fotleder.

Barnolycksfallsfondens tips och råd:

    * Värm upp ordentligt
    * Hjälmar åldras och materialet försvagas. Att ärva äldre syskons hjälmar är inte alltid det bästa
    * Välj skydd med omsorg. Hjälmar och andra skydd måste vara CE-märkta för att skydda mot allvarliga skador
    * Använd inte hjälmar som har sprickor
    * Skydda leder, armbågar, axlar, höfter och knäleder
    * Använd halsskydd mot skärskador från nyslipade skridskor vid kollision
    * Använd godkända och anatomiskt utformade skydd
    * Byt ut målvaktshjälmar som fått gallret tillbucklat
    * Kontrollera isens kvalitet, se till så att det inte ligger skräp på isen
    * Följ regelboken, ”fair play” och använd aldrig ojuste spel

Om Barnolycksfallsfonden
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3.

 

Annons

Annons