Tummetott,

Slickepott,

Långeman,

Gullebrand

och lilla Vicke vire.