9 av 10 skolor slarvar med arbetsmiljön

Kritik mot skolor


Arbetsmiljöverket riktar allvarlig kritik mot Sveriges grund- och gymnasieskolor.
Arbetsmiljöverket har genomfört en treårig inspektion och resultatet är att elever och personal arbetar i en bullrig miljö bestående av hot och våld, dålig ventilation och med ohälsosam arbetsbelastning.
Enligt Arbetsmiljöverket gäller kritiken hela nio av tio inspekterade skolor. Totalt ska de ha inspekterat 30 procent av skolorna i landet, men mest troligt är att kritiken även gäller majoriteten av dessa.
– Vi kan konstatera att det inom skolan ofta finns brister när det gäller riskbedömningar och handlingsplaner. Skolornas egna system för att skapa en god arbetsmiljö måste kunna överleva långsiktigt. Det är en grundförutsättning för att förebygga arbetsolyckor och sjukdomar och skapa en trygg arbetsplats och skolmiljö, säger Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för tillsynen inom skolan.
Utöver brister i handlingsplaner och riskbedömningar är även den fysiska arbetsmiljön undermålig. Den dåliga luften uppges bero på överfulla klassrum.

Annons

Annons

Nu är det upp till politikerna att ta tag i bristerna.
– Eleverna är våra framtida arbetstagare och skolan är en av deras första arbetsplatser och bör kännetecknas av en sund och säker arbetsmiljö för både lärare och elever, säger Pia Zätterström, tillsynschef vid Arbetsmiljöverket.

Annons

Annons