Många nya förslag för ändrad föräldraledighet


Den nya regeringen vill ändra på flera delar i föräldraledigheten, exempelvis ska du inte kunna ge bort dina dagar.
Hur par tar ut sin föräldraledighet varierar. Vid dags dato finns det två så kallade pappamånader, men planen är att dessa framöver ska bli tre. Socialdemokraterna har också bestämt att hela föräldraförsäkringen ska granskas, och därefter justeras så att den blir mer modern.
– Vi pratar hela tiden om att vår föräldraförsäkring är modern, men faktum är att den har 40 år på nacken. Och jag tror inte att våra kollegor på 1970-talet hade trott att vi skulle ha ett läge 2015 där fortfarande mammorna tar ut 80 procent av föräldraledigheten för barn under två år, säger socialförsäkrings­minister Annika Strandhäll.
Ett av förslagen innebär begränsning av möjligheten att använda de lågbetalda dagarna till att få extra lång föräldraledighet. Socialdemokraterna menar på att detta bara gynnar välbetalda, och samtidigt sänker kvinnors löner generellt sett och gör dem svårare att anställa.
Socialdemokraternas kongress har även tagit fram en ny målsättning om att man inte längre ska kunna överlåta sina dagar till sin partner.
Vi kan således förvänta oss att det händer en hel del inom det här området den närmaste tiden.
Källa: Dn.se

Annons

Annons

Annons

Annons