Nya råd ska förbättra Sveriges skolgårdar

Förskola
Kvaliteten på utemiljön vid våra skolor och förskolor ska förbättras genom att regelverket förtydligas.
Tidigare har regelverket för utemiljön kring skolor och förskolor varit krångligt att tyda. Men nu tar Boverket fram nya tydligare råd som ska verka för en bättre kvalitet på skolgården.
– Utemiljöerna på skolor, förskolor och fritidshem är otroligt viktiga då många barn vistas där en stor del av sin vakna tid. Vi har sett att äldre skolgårdar ofta är slitna och att det inte görs plats för förskolor och skolor när nya stadsdelar byggs. Vi tycker det är viktigt att barn och unga har bra utemiljöer där de kan utvecklas, leka och få ett bra lärande. Barn tar plats och det måste de också få lov att göra, säger Ulrika Åkerlund som är landskapsarkitekt på Boverket.
De nya reglerna presenteras under en konferens i Sundbyberg idag. Då kommer 150 deltagare från hela landets myndigheter och lyssnar på föreläsningar och får vara med och påverka hur vi bäst kan ge plats åt unga i stadsplaneringen.
Läs mer
Så fixar du inskolningen

Annons

Annons

Annons

Annons