Barnvagnsföretag får dryga böter

2Me San Francisco
Den barnvagnsleverantör som sålt barnvagnar vars handtag vid ett flertal fall gått av, och inte rapporterat detta till Konsumentverket, har gjort sig skyldig till oaktsamhet bedömer Kammarrätten. Konsumentverket fick inte veta något om kvalitetsbristerna på hela tre år. Det var först 2013 när ett spädbarn faktiskt kom till skada som problemen kom till deras vetskap.
– Kammarrätten anser att bolaget varit oaktsamt som inte underrättat Konsumentverket om bristerna och att det inte är ett ringa fall, konstaterar Konsumentverket.
Fallet var först uppe i Förvaltningsrätten, som beslutade att företaget, Scandinavian Baby Alliance, ska betala 10 000 kronor i sanktionsavgift. Men Kammarrätten håller med Konsumentverket om att små barn är en konsumentgrupp som är särskilt skyddsvärd, och höjer därför avgiften till 100 000 kronor.

Annons

Annons

Annons

Annons