Råd till gravida med astma och allergi

Råd till gravida med astma och allergi
Nu börjar pollensäsongen och det är inte helt lätt att vara gravid och allergisk. Riskera inte din och ditt barns hälsa.
När våren och värmen kommer så kommer även allergikers och astmatikers värsta fiende, nämligen pollen. Är du dessutom gravid är det inte en helt lätt period du har framför dig. Men bara för att du är gravid innebär det inte att du ska behöva lida.
Många får felaktigt rådet att de ska sluta med sina mediciner. Men det stämmer inte. Forskarna har svaret på hur du bäst tacklar dina sjukdomar.
– Inför den kommande pollensäsongen är det mycket viktigt att den som har astma och allergi och är gravid får rätt råd. Vi är glada att kunna bidra till det genom att erbjuda vetenskapligt grundade råd hur gravida och ammande kvinnor ska behandlas, säger Hanna Vihavainen fondsekreterare, Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.
De har tagit fram en broschyr för dig, där du kan läsa ingående om sjukdomarna och hur de påverkar din graviditet. I broschyren får du bland annat följande råd:

Annons

Annons

  • Du ska fortsätta att ta dina astmamediciner i minst samma utsträckning som innan du blev gravid. En underbehandlad astma är en större risk för fostret än de eventuella risker som finns med läkemedlen.
  • Studier ger stöd för att långvarig behandling med inhalationskortison, luftrörsvidgande medel eller antileukotriener, inte har visat något samband med för tidig födsel eller ökad mängd missbildningar hos fostret.
  • Inte heller under förlossning och amning finns det någon anledning att avstå från, eller minska, astmamedicineringen.
  • Undvik om möjligt utlösande och försämrande faktorer och smörj huden med mjukgörande medel och kortisonmedel för utvärtes bruk tillhörande grupp I–III (svaga, medelstarka, starka)
  • Om du använder antihistamin eller kortisonspray mot din allergiska nästäppa, och det hjälper, finns det ingen anledning att avsluta denna behandling på grund av graviditet. De antihistaminer som ger trötthet som biverkan bör undvikas.
  • Om allergisk nästäppa debuterar under graviditeten ska du följa samma behandling som vid icke-graviditet.

Detta är några av alla de råd som ges. Du hittar fler i broschyren.

Annons

Annons