Var med: Studie om graviditet och depression


Är du gravid och deprimerad? Under våren startar Magdalenastudien och de söker just nu deltagare som önskar prova en ny internetbaserad KBT-metod.
Graviditet förknippas ofta med lycka. Men visste du att forskningen visar att upp emot 10 procent av alla gravida drabbas av depression (prenatal depression)? Det talas dock inte lika mycket om detta som exempelvis om förlossningsdepression, trots att denna depression många gånger kan ha uppkommit redan under graviditeten.
Våren 2015 startar en studie med fokus på en ny behandlingsmetod mot prenatal depression, så kallad internetförmedlad KBT-psykologi. Det innebär att den drabbade får stöd och hjälp av en behandlare över internet.
Bakom studien står forskaren Viktor Kaldo och hans team vid Internetpsykiatrienheten på Huddinge sjukhus. De hoppas på att metoden ska kunna hjälpa gravida.
– Målet med studiens första del är att testa ifall den KBT-behandling som vi utvecklat speciellt för gravida som lider av depression kan hjälpa dessa patienter med sin depression redan innan graviditeten är över, säger PTP-psykolog Erik Forsell.
Om du är över 18 år och tror att du lider av prenatal depression kan du just nu ansöka om att få vara med i studien. All kommunikation sker över internet och via telefon.
– Internetbaserad KBT är en typ av vägledd självhjälp vilket innebär att klienten får tillgång till material, övningar och hemuppgifter i skriftlig form via en webbsida. Vägledningen sker av en personlig behandlare som följer en genom hela behandlingen och ger feedback på veckans arbete, svarar på frågor och funderingar och finns där som stöd, säger Erik Forsell.
Först kommer de som ansökt att få genomgå ett bedömningssamtal över telefon, en intervju på cirka en timma. Därefter lottas det fram, mellan de som bedöms lida av depression, vilka som får delta i studien och vilka som hamnar på en väntelista.
Fakta om depression
Tecken på depression är bland annat rubbat sömnmönster, förändrade matvanor (äter för mycket/för lite), nedstämdhet, orkeslöshet och kraftigt minskat intresse för sådant som du brukar tycka är kul.

Annons

Annons

Annons

Annons