En av tre unga känner obehag inför skolstarten

En tredjedel av Sveriges skolungdomar känner oro i samband med skolstarten. Bara 43 procent av eleverna tycker att skolan gör tillräckligt för att stoppa mobbning och 33 procent anser att de inte är tillräckligt involverade i skolans arbete mot mobbning. Friends senaste undersökning visar att skolstarten inte bara innebär glädje över att träffa kamraterna igen.
En av tre unga känner obehag inför skolstarten

Annons

Annons

En tredjedel av Sveriges skolungdomar känner oro i samband med skolstarten. Bara 43 procent av eleverna tycker att skolan gör tillräckligt för att stoppa mobbning och 33 procent anser att de inte är tillräckligt involverade i skolans arbete mot mobbning. Friends senaste undersökning visar att skolstarten inte bara innebär glädje över att träffa kamraterna igen. 

Hösten gör sitt intåg efter en lång, ledig sommar och skolorna startar igen för terminen. För många barn och unga är skolstarten förknippad med glädje och pirr i magen, men det gäller inte alla. Friends årliga skolstartsundersökning visar att många känner oro och obehag inför att gå till skolan igen. Enligt undersökningen känner var tredje elev i åldern 14 till 17 år oro inför skolstarten.

– Oron handlar för många om att inte räcka till för skolarbetet eller kunna hänga med i pryl- och klädjakten, men en alarmerande stor andel känner även rädsla över mobbning, att bli lämnade utanför eller utsatta för skitsnack och rykten. För att förhindra och stoppa mobbning och utsatthet krävs gemensamma krafttag, säger Katarina Rosenqvist, verksamhetschef på Friends.

Friends undersökning visar även att eleverna har dålig koll på vem som ansvarar för skolans arbete mot mobbning. 29 procent av de tillfrågade vet inte vem som leder arbetet och mindre än hälften tycker att skolan gör tillräckligt för att stoppa mobbningen. Undersökningen visar också att eleverna i större utsträckning vill involveras i det förebyggande arbetet mot mobbning.

– Elevdelaktighet är en erkänt viktig framgångsfaktor för att förhindra mobbning, och Friends tror starkt på barns och ungas förmåga att våga stå upp för det som är rätt, säger Katarina Rosenqvist.

Tidigare i veckan visade en granskning gjord av Svenska Dagbladet att många skolor ifrågasätter utsatta barn och unga samt lägger skulden för mobbningen på offret.

– Granskningen är skrämmande läsning. Det är hög tid att ta barn och unga på allvar istället för att ifrågasätta och skuldbelägga. Vi måste alltid utgå ifrån barnets egen upplevelse, säger Katarina Rosenqvist.


1025 elever i åldrarna 14-17 år har svarat på undersökningen, genomförd i juli – augusti 2011 av det oberoende undersökningsföretaget Cint, på uppdrag av Friends. Undersökningen är riksrepresentativ.

Friends tips till dig med barn i skolan

• Tänk aldrig ”det händer inte mitt barn”. Vem som helst kan bli utsatt för mobbning eller dras in i ett negativt grupptryck.
• Var nyfiken på barnets skola. Ta reda på vad skolan har för arbete mot kränkningar och hur likabehandlingsplanen ser ut.
• Se till att vara närvarande under föräldramöten och andra informationskvällar.
• Försök att ha pågående samtal med ditt barn om skolan. Pressa inte, men nöj dig heller inte med bara ja- och nej-svar.
• Ta alltid ditt barns upplevelse på allvar, även om det barnet tar upp kan verka obetydligt just då.
• Träna gränssättning med ditt barn så att det både lär sig att sätta upp egna gränser och att ha respekt för andras.
• Uppmärksamma fler barn än dina egna. Lär dig namnen på de andra barnen i klassen och på barnets fritidsaktivitet. Fråga hur det är om någon ser ledsen ut och ge positiva kommentarer när tillfälle ges.
• Säg ifrån om du ser något som händer, även om du inte känner just de barnen. Då visar du både de som kränker och den utsatta att du är en vuxen som ser och bryr sig.
• Var en positiv förebild. Barn gör som bekant som vi gör, och inte som vi säger.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.

 

 

Källa.

www.friends.se

Friends – 2011-08-19 06:00

 

 

Annons

Annons