Fler sjuka i år än under svininfluensan

Trots svininfluensans spridning i Sverige var inte sjukfrånvaron högre under förra vintern jämfört med i år. Det visar en jämförelse som hälsoföretaget Previa har gjort av sjukanmälningstalet förra vintern och i år. Tvärtom visar statistiken att svenskarna snarare är sjukare i år än för ett år sedan.

Annons

Annons

Trots svininfluensans spridning i Sverige var inte sjukfrånvaron högre under förra vintern jämfört med i år. Det visar en jämförelse som hälsoföretaget Previa har gjort av sjukanmälningstalet förra vintern och i år. Tvärtom visar statistiken att svenskarna snarare är sjukare i år än för ett år sedan.

Nyligen presenterade Smittskyddsinstitutet en utvärdering av samhällets insatser mot svininfluensan. Enligt rapporten var antalet influensapatienter inom sjukvården flerdubbelt större jämfört med vid föregående säsongsinfluensa. Previas jämförelse av sjukanmälningstalet förra vintern och den här vintern visar dock att sjukanmälningarna bland allmänheten inte ökade som befarat.

– En jämförelse mellan sjukanmälningarna förra vintern och i år visar två nästan identiska kurvor, möjligen är vi lite sjukare den här säsongen. Lyckligtvis besannades aldrig arbetsgivarnas värsta scenario med massfrånvaro. En anledning till det är troligtvis den massvaccinering som genomfördes, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Den första toppen av sjukanmälningar kom redan i mitten på november 2009, medan den dröjde till mitten av december denna vinter. Jämförelsen visar även att svenskarna verkar vara något sjukare i år jämfört med förra vintern. Sedan slutet av januari har sjukanmälningstalet konsekvent varit högre jämfört med motsvarande period förra året. I mitten av februari i år uppmättes det högsta sjukanmälningstalet sedan Previa började föra statistik över sjukanmälningar för snart två år sedan.

– Förra vintern var det stort fokus kring svininfluensan och alla var lite noggrannare än vanligt med handhygien, vilket kan ha bidragit till att smittspridningen hölls nere, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

 

 

Källa: Statistiken är hämtad från Previas administration av sjuk- och friskanmälningar för över 100 000 anställda i Sverige. Sjukanmälningstalet utgörs av antalet nya sjukanmälningar och anmälningar och vård av sjukt barn dividerat med det totala antalet anställda som omfattas av Previas sjuk- och frisktjänst.

Annons

Annons