Kostnadsfri och likvärdig förskola i Västerås

Förskola i Västerås

Annons

Annons

De kommunala förskolorna i Västerås har valt att ta bort alla dolda kostnader. Det innebär att förskolorna, förutom den fastställda avgiften, är helt fria från andra kostnader. 

De kommunala förskolorna i Västerås har valt att ta bort alla dolda kostnader. Det innebär att förskolorna, förutom den fastställda avgiften, är helt fria från andra kostnader.
 

Västerås förskolor

 
 
Skollagen slår fast att förskolan ska vara lika för alla oavsett ekonomiska förhållanden. Därför har de kommunala skolorna i Västerås fullt ut infört en likvärdig, kostnadsfri förskola.
Utöver den fastställda avgiften kommer således förskolorna att vara helt fria från kostnader. För föräldrar som har sina barn i förskolan innebär det bland annat att:
• Det alltid finns låneexemplar av bland annat skridskor, hjälm, lucialinne så att alla barn kan delta
• Förskolan står för all förtäring vid utflykter och föräldrasammankomster
• Alla former av firanden bekostas av förskolan. 
För att ytterligare stärka arbetet med den kostnadsfria förskolan ute på enheterna har alla medarbetare fått utbildning i allt från definitionen av så kallad relativ fattigdom till hur man upptäcker och hanterar fördomar och missuppfattningar hos sig själv och kollegor.
–  Det känns jättebra att vi gemensamt arbetet fram denna rutin för att lyckas med att få till en kostnadsfri och likvärdig förskola i Västerås stad. Vi har också haft ett samarbete med Barnhjälporganisationen Majblomman, som genomfört den kompetensutveckling vi gett alla medarbetare vilket givetvis inspirerat oss och utvecklat vårt fortsatta arbete, berättar Yvonne Carehag Gustavsson, verksamhetschef inom Västerås stads Skolverksamheter.
 
Läs mer
Så fixar du inskolningen: Vi har träffat dagisexperten Eva Caldenius för att få hennes bästa tips. Läs om hur du undviker de vanligaste fällorna och gör inskolningen trygg.  

Annons

Annons