Allmänt om amning

Modersmjölk är den bästa maten och drycken för ett spädbarn – men amningen är också närhet, trygghet och ibland tröst.
Amningen kan vara svårare än man har föreställt sig och det kan göra rejält ont, framför allt i början. Därför är det viktigt att du ger amningen tid och att du har stort tålamod. Det kan ibland kännas frestande att ge upp men tänk på att både du och ditt barn ska lära er konsten. För de flesta känns amningen trygg efter cirka en vecka men för vissa kan det ta flera veckor. De flesta amningsproblem går också att lösa med lite tålamod och amningen blir mer harmonisk med tiden. De allra flesta kan amma. Det finns dock en del som måste komplettera med modersmjölkersättning eller som inte kan amma alls på grund av kroppsliga orsaker. Det rekommenderas dock att man ammar om man kan det – och att man inte avstår bara för att man inte vill amma.

Annons

Annons

Fördelar med amning för barnet

 • Barnet känner närhet, trygghet och får tröst.
 • Barnet kan själv bestämma när det är hungrigt och mätt.
 • Mammans mjölk är anpassad just för hennes barn.
 • Det skyddar mot infektioner de första levnadsmånaderna, i och med att modersmjölken innehåller viktiga antikroppar från modern.
 • Forskning visar att amning, även delamning, kan skjuta upp debuten av allergier och minska risken för astma.
 • Ett barn som ammas löper mindre risk att bli överviktig som vuxen.
 • Om det finns allergi i din eller pappans familj har amningen ännu större betydelse. Modersmjölk utlöser mycket sällan allergi. Genom att låta amma barnet minst sex, helst tolv, månader utsätts inte barnet för främmande allergener. På så vis kan det minska risken för att allergi utvecklas eller skjuta upp debuten.

Fördelar med amning för mamman och pappan

 • Maten finns alltid till hands, perfekt paketerad.
 • Mjölken har alltid rätt temperatur.
 • Du behöver inte rengöra och sterilisera nappflaskor.
 • Det är billigare och mer miljövänligt.
 • Det påskyndar viktminskningen efter graviditeten hos mamman.

Om mjölken

Alla nyförlösta mammor har råmjölk. Så fort moderkakan har lämnat kroppen börjar bröstmjölken produceras i större mängd. Den första mjölken kallas råmjölk och är extra kraftig, näringsrik och lättsmält. Men det innehåller också viktiga antikroppar från mamman som skyddar barnet mot infektioner och andra sjukdomar. Mängden råmjölk är liten men alldeles tillräcklig för det friska och fullgångna barnet. Om barnet är ovanligt litet, har fötts för tidigt eller har haft en ansträngande förlossning kan det vara nödvändigt att ge extra näring utöver bröstmjölken. Det vet läkaren på förlossningsavdelningen mer om.
Den mogna mjölken börjar att produceras under den andra till femte dagen. En del kvinnor känner då att brösten blir spända och ömma. Ibland kan kroppstemperaturen stiga något och en del kvinnor kan känna av lite ”blues”. Det går över efter ett par dagar.

AD-vitamin

Bröstmjölken innehåller alla näringsämnen som barnet behöver under de sex första månaderna. Däremot är bröstmjölken låg på D-vitamin. Därför ska du ge D-droppar från fyra veckors ålder. Ge fem droppar om dagen.
 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons