Amning och Napp

Napp bör helst undvikas de första veckorna eller tills amningen känns trygg.
Nappen kan störa barnets naturliga sugbeteende. Barnets sugteknik skiljer sig mellan nappen och bröstet. Nappsugandet minskar också antalet amningstillfällen, vilket leder till mindre mjölkproduktion. Undvik därför att ge barnet napp tills amningen känns trygg och etablerad.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska