Amningsoro

De allra flesta kvinnor kan amma, så välj inte bröstmjölksersättning bara för att du inte vill amma eller för att du oroar dig för amningen. Det finns många fördelar med amning, framför allt för ditt barn men också för dig.
Amning
Många kvinnor känner stor oro inför amningen men försök att tänka positivt och våga lita på att amningen kommer att fungera. Det är sannolikt att du stöter på problem i början av amningen men med lite envishet, träning och självförtroende kommer du snart över dem.

Annons

Annons

Här är några tips för att lyckas med amningen

  • Tro på dig själv!
  • Vila och drick ofta.
  • Ät ordentligt.
  • Ha inga större projekt som måste göras hängande över dig.
  • Försök leva för dig själv, barnet och pappan.
  • Tänk på att mjölken inte försvinner från en dag till en annan.

Tips för pappan

  • Var uppmuntrande och stödjande.
  • Hjälp till att ringa och fråga om det uppstår problem eller frågor.
  • Ge mamman möjlighet till vila, lugn och ro.
  • Hjälp till med matlagningen.

Vänner och familjen ställer ofta många frågor om amningen, i all välmening. Hur går det med amningen? Hur mycket mjölk har du? Hur ofta du ammar? Det kan för många ammande kvinnor upplevas som stressande. Be dina vänner och familj att inte ställa frågor om amningen redan innan du föder om du känner stor oro. Försök istället att prata med en vän som du känner förtroende för. Du kan också ringa till barnavårdscentralen eller till Amningshjälpens hjälptelefon. Se länk nedan.
 

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons