Så slutar du med amningen

Vid sex månaders ålder måste bröstmjölken kompletteras med annan mat men det är bra att fortsätta med amningen under hela det första levnadsåret eller längre.
Amningstidens längd är individuell och beror på vad du och ditt barn önskar. Livsmedelsverket rekommenderar helamning tills barnet är sex månader gammalt. Därefter måste barnets kost kompletteras med annan mat. Det är bra att delamma under resten av barnets första levnadsår eller längre.
Vid fyra till sex månaders ålder kan du börja ge barnet smakportioner. Successivt övergår smakportionerna till riktiga portioner och behovet att bröstmjölk minskar. Därefter kan man bygga på och byta ut ett mål i taget. Det är viktigt att avvänjningen sker mjukt under en längre period. Det är bra både för barnets matsmältning och för att mjölkproduktionen i dina bröst ska minska långsamt utan obehag för dig.
 

Annons

Annons

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons