Aktivitets- och idrottshets

Barn spelar fotboll

Många vuxna är stressade idag. Det märks även att stress ökat hos barn. Skolan och läxor tar tid. Utöver det har många barn fritidsaktiviteter flera dagar i veckan. Visst är det bra att barn prövar olika aktiviteter. Idrott är dessutom bra för hälsan och barnets sociala kontakter, men det får inte bli så många aktiviteter att barnet mår dåligt.

Annons

Annons

Var lyhörd för hur ditt barn mår. Se till att ditt barn utövar fritidsaktiviteterna för att barnet verkligen tycker det är roligt. Tecken på att ett barn är stressat kan vara att:

 • barnet blir lättirriterat
 • barnet får aggressiva utbrott
 • barnet får svårt att sova
 • barnets skolarbete försämras
 • barnet får aktivitetsrelaterade besvär som huvudvärk eller magont
 • barnet växer inte som det ska
 • barnet tycker inte en aktivitet är rolig längre

Det är bra att visa för barn att man inte behöver vara bäst på allting, utan det viktiga är att man har roligt och mår bra av att delta. Försök att bekräfta barnets deltagande istället för att värdera deras resultat, till exempel hur många mål, hur långt de hoppet eller hur snabbt de sprungit. Detta kan du göra:

 • Gör upp ett schema över ditt barns aktiviteter. Gå igenom dem tillsammans och försök komma fram till vilka aktiviteter han eller hon tycker är roligast och viktigast. Går det att minska på någon aktivitet?
 • Tänk efter om det är någon aktivitet som du tror att ditt barn utövar enbart för att du eller någon annan vill det.
 • Försök organisera aktiviteterna bättre. Kan någon aktivitet byta dag? Går det att samordna med andra familjer så att det blir en gemensam aktivitet? Finns det aktiviteter närmare där ni bor?
 • Rita ett schema som du sätter upp synligt. På så sätt kan du och barnet planera era dagar bättre. Gå igenom dagen kvällen innan eller på morgonen så alla vet vad som ska hända.
 • Om ditt barn vill pröva många nya aktiviteter kanske det räcker med en eller två aktiviteter i taget. Fotboll en termin och fiol nästa.

Många tränare och ledare gör ett fantastiskt arbete för barnen, ofta utan ersättning, men det är din roll som förälder att engagera dig och vara informerad om ledarens ambitionsnivå för barnen. Barnidrott ska vara roligt.

Se till att du ibland följer med till träningen och skaffar dig en uppfattning om hur träningen går till. Kanske kan du hjälpa till vid några träningar och samtidigt se att ditt barn har det bra. Om du känner att träningen inte är bra för ditt barn kanske du behöver avbryta aktiviteten. Diskutera gärna med andra föräldrar som också har barn som deltar. Det viktigaste är att ditt barn mår bra.

Fråga om råd
Du kan även dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom två timmar genom att logga in på Mina Vårdkontakter. Här får alla som frågar svar.

Sök vård
Om du märker att ditt barn får huvudvärk eller magont, kanske i tydlig reaktion till aktiviteten, ska du kontakta vården. Likaså om du ser andra kroppsliga förändringar som du oroar dig över. Om ditt barn fortfarande är inskriven på BVC kan du vända dig dit. Annars kan du gå till skolsköterskan, skolläkaren eller din vårdcentral.

Du kan dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 1177.

Författare: Ida Strasser, skribent
Granskare: Anna Lundh, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, B

Annons

Annons