Så väljer du barnförsäkring

Barn som cyklat omkull

En barnförsäkring kan ge ett värdefullt ekonomiskt tillskott vid skada eller sjukdom. Här beskriver vi de viktigaste sakerna att tänka på när du skaffar en försäkring till ditt barn.

Annons

Annons

Behövs en försäkring?

Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå är svaret på den frågan ja. Den försäkring som gäller för alla barn som går på förskoleverksamhet eller skola gäller bara olycksfall, inte för sjukdomar. Det är faktiskt fler barn som för bestående men på grund av sjukdom än på grund av olycksfall. Därför bör du ha en försäkrings som täcker både olycksfall och sjukdom. I många kommuner gäller kommunförsäkringen dessutom bara under verksamhetstiden och inte på fritiden.

Om barnet blir långvarigt sjukt och inte kan delta i normal barnomsorg kanske en förälder tvingas att sluta arbeta. Då kan föräldrarna få en årlig vårdkostnadsersättning. Försäkringskassan betalar ut 271.91 kronor per dag i vårdbidrag. En barnförsäkring kan ge ett ytterligare tillskott på cirka 225 kronor per dag, beroende på bolag.

Barn som på grund av handikapp inte kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. Försäkringskassan betalar ut 82 740 kronor till en arbetsoförmögen 19-åring. En barnförsäkring kan ge ett engångsbelopp på upp till 4 900 000 kronor för medicinsk eller ekonomisk invaliditet, beroende på bolag och försäkringsbelopp.

En barnförsäkring ger många gånger också ersättning för läke-, rese- och tandkostnader vid olycksfall och ersättning för vanprydande ärr och ”sveda och värk” med mera.

Både sjukdom och olycksfall

Eftersom fler barn får bestående handikapp på grund av sjukdom än på grund av olycksfall är det viktigt att försäkringen inte bara gäller ersättning vid olycksfall. Den ska gälla för både olycksfall och sjukdom.

Invaliditetsersättning

Det är viktigt att försäkringen du väljer innehåller både ekonomisk och medicinsk invaliditet. Om en skada leder till både ekonomisk och medicinsk invaliditet betalas enbart det högsta av dessa belopp ut hos de flesta bolag. Några har istället har ett lägre ekonomiskt invaliditetsbelopp men där både ekonomisk och medicinsk invaliditet betalas ut för samma skada.

Vårdkostnadsersättning

Vårdkostnadsersättningen ska vid långvarig sjukdom och skada täcka vård- och tillsynskostnader tills dess att barnet har fyllt 16, 18 eller 19 år. Därefter bör barnet få så kallad sjukersättning vid långvarig arbetsoförmåga tills dess att försäkringen upphör eller ekonomisk invaliditet kan fastställas.

Teckna tidigt

Oftast har små barn ingen sjukdomshistorik och därför kan det då vara lättare att få en försäkring beviljad. Om barnet redan har drabbats av sjukdom finns det risk för att försäkringsbolaget avslår ansökan. Hos vissa bolag kan du köpa en tilläggsförsäkring för medfödda sjukdomar, om ansökan görs innan barnet är 6 månader gammalt.

Avslag

Cirka 7 procent av alla som ansöker om barnförsäkring får avslag. Det kan bero på komplikationer vid förlossningen eller sjukdomar som barnet har drabbats av. Eftersom riskbedömningen kan variera mellan olika bolag kan du prova med ett annat. Du kan också prova att ansöka igen när barnet är äldre. Om du har möjlighet att teckna en gruppförsäkring genom din fackförening eller arbetsgivare kan du medförsäkra barnet. För en gruppförsäkring krävs mycket sällan en hälsodeklaration!

Hälsodeklaration

När du ansöker om en individuell försäkring krävs det att du fyller i en så kallad hälsodeklaration med uppgifter om barnets hälsotillstånd, sjukdomshistoria och eventuella komplikationer vid födseln. Det är viktigt att du fyller i sanningsenliga uppgifter annars riskerar du att försäkringen ogiltigförklaras. Förutom att du inte får någon ersättning så har du betalat premien förgäves, i kanske flera år.

Journaler

För att försäkringsbolaget ska få tillgång till ditt barns journaler krävs det att du som förälder skriver på en fullmakt. Den ger bolaget rätt att inhämta uppgifter från läkare och vårdinrättningar, som sjukhus, barnavårdscentral och skolhälsovård. Det kan göras när riskbedömaren på försäkringsbolaget behöver komplettera eller kontrollera ditt barns hälsodeklaration.

Avtalstid

Barnförsäkringar gäller, liksom andra försäkringar, bara ett år i taget. Det betyder att premier och villkor kan komma att ändras på den årliga huvudförfallodagen. De flesta barnförsäkringar kan behållas upp till 25 eller 26 år.

Byta bolag

Det är inga problem att byta försäkringsbolag om ditt barn är friskt och inte haft några återkommande besvär. Tänk på att teckna en ny försäkring innan du säger upp den gamla. Varje ansökan innebär att en ny hälsodeklaration ska ifyllas.
 
Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Annons

Annons