Barnolycksfall på studsmattor fortsätter att öka

Barn som studsar

Den omåttligt populära studsmattan som idag finns i många svenska trädgårdar fortsätter leda till olyckor bland barn. Under år 2008 uppgick antalet barnolyckor kopplade till studsmattor till fler än 5 000 stycken. 

Annons

Annons

I en rapport som Barnolycksfallsfonden har analyserat visar statistiken över antal skadade barn till följd av olyckor på studsmattor att de vanligaste skadeorsakerna är slag eller stöt på grund av fall (53 procent) följt av överansträngningar (23 procent). Av alla dessa olyckor blir nästan 10 procent av barnen inlagda på sjukhus medan 5 procent blir remitterade för fortsatt vård. De vanligaste skadorna är vrickningar, stukningar och frakturer. I de yngre åldersgrupperna är flickor värst drabbade.

– Den största risken för skador är när flera barn hoppar samtidigt. Då är det lätt att barnen faller på varandra eller slår i ryggen eller huvudet med en väldig kraft, säger Björn Sporrong, styrelseledamot vid Barnolycksfallsfonden.

Det bästa sättet att motverka olyckor är att lära barnen hur man hoppar säkert. Exempelvis bör små barn och ovana personer inte hoppa på knäna, men det går bra att hoppa på rumpan, ryggen och magen när man lärt sig att behärska hoppningen på fötter. Mindre barn, under sex år, ska helst hoppa ensamma på en studsmatta. Detta bland annat för att barn inte har en fullt utvecklad balans förrän i skolåldern.

– Trots många skador är det inte bara en fara för barnen att hoppa studsmatta. En rätt använd studsmatta är bra för att utveckla balans, koordination och kondition hos barnen, säger Björn Sporrong. Den är dessutom rolig.

Preliminära siffror för antalet olyckor på studsmattor under 2009 visar att trenden håller i sig då hela 5 300 barn beräknas att ha skadat sig i samband med studsmattor, enligt Socialstyrelsen.

Tips för att motverka olyckor i studsmattor

  • Låt barnen hoppa en i taget
  • Små barn ska vara under uppsikt av vuxen person
  • Använd skyddsnät som kan monteras på studsmattan för att förhindra att barnen trillar av
  • Låt inte barnen ha hårda leksaker med på mattan, de kan landa på dem och skada sig
  • Underlaget kring studsmattan ska vara mjukt (gräs)
  • Placera studsmattan långt från träd och andra hårda föremål
  • Hoppa inte när det är blött eftersom studsmattan blir hal
  • Hoppa inte tillsammans med dina barn om du är alkoholpåverkad
  • Gräv ner studsmattan i marken så den får samma höjd som den omgivande marken

Mer information

Källa: TryggHansa

Annons

Annons