Bli kvitt huvudlössen på ditt barn

Artikeln innehåller annonslänkar.

Mamma kammar löss på en flicka

Det är ganska vanligt att förskolebarn drabbas av huvudlöss och de verkar bli allt svårare att bli av med. Lär dig vad du ska göra om ditt barn angrips av dessa ovälkomna kryp. Att barn drabbas av huvudlöss beror inte på dålig hygien. Löss trivs utmärkt i nytvättat hår. De förekommer året runt men det är något vanligare med lusepidemier under vintern och våren. Lössen försvinner inte av sig själv och därför är behandling nödvändig.

Annons

Annons

Vad är huvudlöss?

Huvudlöss är två till tre millimeter stora, grågula och nästan genomskinliga. De lever på att suga blod från hårbotten. Lössen och deras ägg, som kallas gnetter, kan ses med blotta ögat. Gnetterna är ungefär hälften så stora som ett knappnålshuvud och kan ses som små vita prickar som sitter fast på hårstråna nära hårrötterna. Huvudlössen lever endast i håret på människor och kan varken hoppa eller flyga. En lus utanför hårbotten lever högst ett dygn eftersom den snabbt torkar ut när den inte regelbundet kan suga blod. Ett angrepp av löss utlöser oftast klåda eftersom lusens saliv innehåller ett ämne som irriterar huden. Den lever någon månad och under sin livstid lägger honan 200 – 300 ägg. Efter cirka en vecka kläcks äggen till nya löss.

Smittvägar för löss

I huvudsak smittar lössen vid kontakt huvud mot huvud. Det är dock inte uteslutet att kammar och hårborstar kan överföra smitta om de har använts av någon med löss under de senaste timmarna. Föremål som kommer i beröring med hår, så som kuddar, tyger, mössor och pälskragar, sprider troligen inte lössen i den omfattning som man tidigare har trott. Man kan inte få huvudlöss av djur.

Så upptäcker du huvudlöss

Oftast upptäcks lössen när barnet kliar sig i håret ovanligt ofta eller när barnet klagar på klåda i hårbotten. Klåda uppstår dock inte hos alla barn. Andra tecken på ett lusangrepp kan vara:

  • rodnad i nacken
  • infekterade rivsår i hårbotten
  • grått pulver på kragen eller huvudkudden från lössens avföring eller skinn.

Om du misstänker att ditt barn har smittats med löss kan du kamma igenom håret noggrant, helst med en speciell luskam, över ett vitt papper för att se om några vuxna löss ramlar ner. Granska också hårbotten omsorgsfullt för att se om det finns löss eller gnetter, helst med ett förstorningsglas till din hjälp.

Vad ska jag göra om barnet har löss?

Självklart ska du behandla barnet så fort som möjligt. Det är också viktigt att du underrättar barnets förskola eller dagmamma. Barnet får komma tillbaka först när behandlingen har påbörjats. Andra familjemedlemmar bör också undersökas dagligen under de tio till 14 kommande dagarna och behandlas om löss upptäcks.

Behandling av huvudlöss

Det är möjligt att använda luskam som enda behandlingsmetod men då måste kamningen göras mycket noggrant och ofta. Under en period av två veckor bör kamning göras minst fyra gånger. Förslagsvis dag 1, 5, 9 och 13 för att stämma med äggens kläckningstid. En väl genomförd kamning tar minst 20 minuter. I 30 – 70 procent av fallen lyckas behandlingen. En riktigt bra luskam är NitFree luskam i stål. NitFree luskam har räfflade, spiralformade och patenterade mikrokanaler på varje kamtand och tar effektivt bort huvudlöss och lusägg, så kallade gnetter.

Nitfree luskam

För att bli av med lössen krävs ofta behandling med både kamning och lusmedel. Använd inte lusmedel i förebyggande syfte eller ”för säkerhets skull”. Flera medel för behandling mot löss finns på marknaden. Man bör använda det som apoteket rekommenderar eftersom lössen utvecklar resistens mot medlen. Applicera medlet enligt bruksanvisningen.

Oftast ska behandling upprepas efter cirka en vecka (läs på förpackningen). Fynd av levande löss strax efter en genomförd behandling betyder inte att behandlingen har misslyckats. Det tar en stund innan lössen dör. För säkerhets skull är det bäst att byta sängkläder och tvätta det som har varit i kontakt med håret. Använda kammar eller borstar ska sköljas i hett vatten. Ett annat alternativ är att lägga sakerna i frysen ett dygn. Annan städning eller rengöring är inte nödvändig. Barnet bör uppmanas att inte i onödan låna andras mössor, hjälmar, hårspännen eller liknande.

Om ditt barn är under två år bör du i första hand enbart kamma håret. Om det inte hjälper bör en läkare rådfrågas innan behandling sätts in. Om du är gravid eller ammar bör du rådfråga en läkare eller personalen på apoteket om du kan använda det rekommenderade lusmedlet. I annat fall bör din partner utföra behandlingen på barnet.

Alternativa behandlingsmetoder för löss

Det finns elektriska luskammar. De sänder ut en svag elektrisk stöt, knappt märkbar för oss människor men tillräcklig för att ta död på löss. Ska användas i torrt hår.

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons