Farliga lekplatser

Gungor på lekplats

Lekplatser är det ställe där flest barn skadar sig. Cirka 12 000 olyckor på lekplatser rapporteras varje år i Sverige.

Annons

Annons

Eftersom lekplatsen är ett ställe som besöks ofta och som ger barn utlopp för sin nyfikenhet och äventyrslusta är det kanske inte så konstigt att flest olyckor inträffar där. Men många olyckor skulle ändå inte behöva ske.

Nytillverkade lekredskap är i regel bra ur säkerhetssynpunkt. Däremot är underhållet av lekplatser tyvärr ofta eftersatt. En lekplats som är dåligt underhållen, med till exempel trasiga redskap, är en farlig plats för barnet att vara på.

Därför är det viktigt att en lekplats inte tillåts förfalla. Om du ser något som är trasigt eller som verkar vara felaktigt ska du anmäla det till fastighetsägaren. Att lekplatsen uppfyller säkerhetsvillkoren är fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren kan till exempel vara en kommun, en skola, ett fastighetsbolag, ett företag eller en bostadsrättsförening.

Vilka regler som gäller för lekplatser kan du läsa på Boverkets hemsida, se länk nedan.

Mer information om lekplatser

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska.

Annons

Annons