Så gör du om barnet får feberkramper

Mamma med febrig flicka

Feberkramper drabbar oftast barn mellan ett och fem år. Kontakta genast sjukvården om ditt barn får en feberkramp.

Annons

Annons

De flesta barn får aldrig feberkramper hur hög feber de än har. Ungefär ett barn av 20 får någon gång en feberkramp. De drabbar oftast barn mellan ett och tre år och är delvis ärftliga. En feberkramp kommer oftast i början av en infektion, troligen i samband med att febern stiger snabbt, och nästan alltid om kvällen eller natten. De flesta föräldrar blir svårt chockade när deras barn får en feberkramp eftersom den orsakar kroppsryckningar. Sjukdomen är sällan allvarlig och ett friskt barn tar vanligtvis ingen skada av feberkramp en gång. Det är heller inget tecken på epilepsi eller hjärnskada men två till sex procent av de drabbade barnen utvecklar epilepsi senare i livet.

Symptom på feberkramp

Symptomen kan vara följande:

  • medvetslöshet
  • stelnande armar och ben samt krökt rygg
  • ryckningar i lemmar
  • rullande ögon
  • kort andningsuppehåll.

Anfallet varar i allmänhet mellan några sekunder och fyra minuter, det är dock alltid kortare än 15 minuter. Av en iakttagande förälder upplevs ofta anfallet längre än vad det egentligen är.

Vad ska jag göra när mitt barn har feberkramp?

Håll inte fast barnet, se istället till att det inte kan skada sig på omgivande föremål. Försök att lägga barnet på sidan när det krampar och se till att det inte blir för varmt. Svalka barnet med en fuktig tvättlapp. När barnet vaknar tillräckligt för att kunna svälja kan det få febernedsättande medicin i flytande form som innehåller paracetamol. Tillkalla ambulans om barnet krampar längre än fem minuter.

Man bör genast kontakta en läkare för undersökning och rådgivning om man inte redan har erfarenhet av kramperna och vet hur de ska behandlas. Ett av tre barn får feberkramper på nytt men de brukar försvinna efter ett till två år. Om barnet krampar längre än vanligt eller om förebyggande behandling inte verkar ska ambulans tillkallas omedelbart.

Så länge ett barn riskerar att få fler feberkramper försöker man att förebygga dem på bästa sätt. Varje gång barnet får feber ska man försöka svalka det, hålla det lättklätt, låta det vara i ett svalt rum och ge det kalla drycker. Man kan antingen förekomma ett anfall genom att ge barnet lavemang eller ett stolpiller som innehåller diazepam, när febern stiger över 38,5 grader.

Tillkalla ambulans om barnet krampar längre än fem minuter.

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons