Förebygg förgiftning hemma

Badrum och badrumsskåp

Förgiftningsolyckor är en av de allvarligaste olyckorna som förekommer i hemmet och de flesta olyckor inträffar med barn mellan ett och tre år. I den åldern utforskar barnet sin omgivning, lär sig öppna skåpdörrar, burkar, flaskor och samtidigt testar allt med munnen.

Annons

Annons

Särskilt farliga är frätande kemikalier som ammoniak, kaustiksoda, lut, propplösare, ättika (24 %), maskindiskmedel och avkalkningsmedel. De kan snabbt ge barnet allvarliga frätskador. Andra farliga produkter är lösningsmedel och bränslen av petroleumtyp som exempelvis tändvätska, lacknafta, lampolja, bensin och fotogen. De kan lätt komma ner i lungorna och orsaka kemisk lunginflammation. Men det finns fler farliga ämnen i hemmet: kosmetika, krämer, schampo, vanligt diskmedel, vissa växter och medicin är några exempel. Det finns alltså många farliga produkter i våra hem. Därför är det självklart viktigt att förebygga olyckor. Det är en god idé att systematiskt gå igenom rum för rum, för att upptäcka potentiella faror.

Köket

I köket förvarar många av oss kemikalier som rengöringsmedel, växtnäring och t-sprit. Oftast förvaras dessa farliga kemikalier under diskbänken där barnet lätt kan komma åt dem. Även en säkerhetsspärr överlistas ganska snart. Ställ alltid kemikalier högt upp i ett skåp, helst låsbart. Se också till att dessa produkter har säkerhetslock när du köper dem – det är en extra försäkring om du trots allt skulle glömma bort att ställa undan en flaska någon gång.

Badrummet

I badrummet förvaras kosmetika, krämer, tvål, schampo och ibland även medicin. Kosmetika och krämer innehåller farliga ämnen, som till exempel alkohol, som kan förgifta barnet. Mediciner är mycket farliga för barn och det gäller alla typer av medicin. Barn tål mindre mängder än vuxna innan de blir förgiftade. Till och med vanliga vitaminpiller kan skada barn, även om de bara äter ett par stycken. Så allt farligt i badrummet ska ställas högt upp i ett skåp, helst låsbart.

Övriga rum

Har barnet möjlighet att ta sig in i tvättstugan eller i garaget så tänk på att alla farliga produkter ska ställas högt upp i ett skåp, helst låsbart.

Många krukväxter som finns i våra rum är giftiga. Om du har små barn bör du vara observant på vilka växter du har. Längre ner på sidan finns en länk till Giftinformationscentralens växtlista. Ta bort alla giftiga växter – att ställa dom högt upp är inte säkert eftersom giftiga blad alltid kan trilla ner på golvet.

Under senare tid har man uppmärksammat att målarfärg före 1978 kan innehålla så mycket bly att den är hälsovådlig för barn. Om du har föremål som är målade med “gammal” färg bör de tas bort eller målas om. Annars kan barnet bli blyförgiftat om det slickar på föremålet.

Se också till att inte lägga cigaretter, snus eller annat farligt på ställen som barn kan komma åt.

Tänk på

  • Förvara alla farliga produkter högt upp, helst inlåsta.
  • Låt kemikalierna vara kvar i sina ursprungliga förpackningar för att undvika förväxling.
  • Hålla alltid uppsikt över produkterna när de används och ställ undan dem när du lämnar platsen – även om det bara är tillfälligt.
  • Läs varningstexten.
  • Barnskyddade förpackningar inte är helt “barnsäkra”.
  • Vissa kemikalier är så farliga att man bör undvika att ens ha dem hemma, till exempel kaustiksoda, lut, propplösare och starka syror.
  • Var hela tiden uppmärksam på vad ditt barn gör och var det befinner sig.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud – dygnet runt.
Ring Giftinformationscentralen, 08-33 12 31, vid icke brådskande fall.

Mer information

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Källor: Giftinformationscentralen

Annons

Annons