Förgiftning hos barn – när olyckan hänt

Barn som ser sjuk och trött ut

Förgiftningar är vanligast bland barn mellan ett och tre år eftersom de är nyfikna och inte förstår faror på samma sätt som större barn. Läs den här artikeln innan olyckan händer.

Annons

Annons

Eftersom ingen kan hålla ögonen på barnet eller barnen hela tiden gör du bäst i att försäkra dig om att ditt hem är säkert. Om olyckan ändå är framme är snabba och riktiga åtgärder nödvändiga. Ring Giftinformationscentralen snarast för rådgivning! Ödsla ingen tid på att söka information på nätet eller slå i böcker.

Medicinskt kol

Kol är ofta bra att ge vid förgiftningsolyckor. Det binder många ämnen i kroppen, så som läkemedel, svamp- och växtgifter. Därigenom minskas upptaget i kroppen. Observera att det inte alltid är lämpligt att ge kol. Ring därför alltid Giftinformationscentralen innan du ger det.

Det är bra att ha medicinskt kol hemma eftersom det är viktigt att ge det så snart som möjligt för att upptaget av gift i kroppen ska bli så litet som möjligt. Medicinskt kol kan köpas på apoteket. Läs på förpackningen hur det ska doseras. Det går bra att blanda det i saft om det är svårt att få barnet att dricka det.

Kräkning

Det är sällan motiverat och i vissa fall är det till och med riskabelt att framkalla kräkning. Gör det aldrig utan att ha pratat med Giftinformationscentralen.

Viktigt

  • Om barnet har andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper ska du omedelbart ringa efter ambulans på telefonnummer 112.
  • Om barnet är medvetslöst ska du lägga det i framstupa sidoläge så att tungan eller kräkningar inte täpper till svalget och orsakar kvävning.
  • Om barnet andas dåligt kan du behöva ge mun-mot-mun metoden.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud – dygnet runt.
Ring Giftinformationscentralen, 08-33 12 31, vid icke brådskande fall.

Mer information

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska
Källa: Giftinformationscentralen

Annons

Annons