Förgiftning av läkemedel hos barn

Förgiftning läkemedel

Förgiftningstillbud beror ofta på att man av misstag har givit fel dos eller fel medicin. Det är också vanligt att barnet kommer åt mediciner som står framme när någon i familjen är sjuk eller när man besöker en äldre släkting. Många läkemedel innebär stor förgiftningsrisk även vid små mängder.

Annons

Annons

De farligaste medicinerna är hjärt- och blodtrycksmediciner, malariapreparat, sömnmedel, medicin mot depressioner och smärtstillande medel. Även receptfria mediciner kan vara mycket farliga, till exempel värktabletter och järnpreparat. Tillbud med den här typen av läkemedel kräver i regel observation eller behandling på sjukhus.

Vid olyckstillbud med mindre farliga läkemedel räcker det ofta med att ge medicinskt kol och observera barnet hemma.

Ofarliga tillbud med mediciner

  • AD-droppar. Att barnet får i sig en flaska (25 ml) AD-droppar är ofarligt vid ett enstaka tillfälle. Gör uppehåll med AD-droppar i 1 månad.
  • Fluortabletter. Det räcker att ge barnet mjölk om det inte har tagit fler än 200 tabletter á 0.25 mg. Lättare magbesvär kan ibland uppstå.
  • P-piller. Förtäring av en karta p-piller är ofarligt.

Viktigt att tänka på om mediciner

  • Förvara alla läkemedel högt upp inlåsta i ett skåp. Mediciner som måste förvaras i kylskåp ska placeras så högt upp som möjligt så att barnet inte kan nå dem.
  • Ställ alltid tillbaka mediciner i medicinskåpet direkt efter användning.
  • Se till att släktingar eller andra som kommer på besök förvarar sin eventuella medicin barnsäkert.
  • Läs alltid texten på förpackningen noggrant.
  • Förvara alltid läkemedel i sin originalförpackning för att inte förväxla mediciner.
  • Tänk på att så kallade barnsäkra förpackningar inte är helt barnsäkra.

Vid förgiftningstillbud med läkemedel

Kontakta omgående Giftinformationscentralen eller sjukhus/läkare för råd om vad som behöver göras. Tag med förpackningen om du uppsöker sjukhus.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud – dygnet runt.
Ring Giftinformationscentralen, 08-33 12 31, vid icke brådskande fall.

Mer information om förgiftning hos barn

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska
Källa: Giftinformationscentralen

Annons

Annons