Förgiftning av svamp hos barn

Förgiftning svamp

Om barnet har smakat på någon enstaka svamp som växer i gräsmattan på tomten är det ofarligt. I skog och på naturtomt finns det dock många giftiga arter.

Annons

Annons

Misstänker du att barnet har ätit av en giftig svamp är det viktigt att få den identifierad, om möjligt. Om det visar sig vara någon av de giftiga arterna är det viktigt att barnet får sjukhusvård. Ibland kanske man inte ens sett att barnet har ätit svamp. Om barnet verkar påverkat efter en vistelse i skogen är det viktigt att ringa till Giftinformationscentralen för rådgivning.

Allvarliga förgiftningar inträffar oftast när man har förväxlat giftig svamp med ätlig och intagit den som måltid. Därför är det självklart viktigt att du är 100 procent säker på att svampen du plockar är ätlig. Annars ska du låta bli.

Symptom och åtgärder vid svampförgiftning

En del svampar innehåller irriterande ämnen som kan orsaka illamående, kräkningar och diarré. Symptomen uppträder vanligtvis inom två till fyra timmar och försvinner oftast inom det närmaste dygnet. Barnets allmäntillstånd och symptom avgör om barnet behöver sjukhusvård eller inte.

Vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting innehåller ett gift som ger vattentunn diarré, kräkningar och leverpåverkan. Symptomen kommer efter cirka åtta till 24 timmar och förgiftningen kan vara livshotande. Därför bör sjukhus uppsökas direkt vid misstanke om att barnet ätit någon av dessa svampar.

Vissa spindelskivlingar innehåller ett gift som kan skada njurarna. Symptomen kommer först efter några dagar eller en vecka, ibland ännu senare. Symptomen är diffusa med bland annat sjukdomskänsla, ryggsmärtor och brinnande törst. Urinmängden kan till en början öka för att sen avta. Förgiftningen kan ge bestående skador. Därför är behandling på sjukhus alltid nödvändig.

Vissa giftiga svampar kan påverka nervsystemet. Symptomen kommer oftast inom 30 minuter till två timmar. Röd flugsvamp, brun flugsvamp och panterfläckig flugsvamp kan ge symptom som slöhet, förvirring och i enstaka fall kramper. Vissa trattskivlingar och trådskivlingar kan ge svettningar, salivutsöndring och eventuellt blodtrycksfall. Vissa slätskivlingar och brokskivlingar kan ge berusningsliknande symptom. Om barnet har ätit mer än en obetydlig mängd kan observation eller behandling på sjukhus vara nödvändig.

Stenmurkla kan orsaka akut förgiftning om den ätits rå eller felaktigt tillagad. Symptomen kommer vanligen efter fem till åtta timmar och kan visa sig som illamående, kräkningar, diarré, yrsel, matthet och dubbelseende. I allvarliga fall finns risk för lever- och njurpåverkan. Behandling på sjukhus är ofta nödvändig om rå eller felaktigt tillagad svamp har ätits och alltid vid misstänkta symptom.

Viktigt om svamp och förgiftning

  • Plocka enbart svamp som du helt säkert vet är ätlig.
  • Lär ditt barn att aldrig smaka på svamp.
  • Provsmaka aldrig svamp så att ditt barn ser det.
  • Ring alltid Giftinformationscentralen vid misstanke om att ditt barn har ätit giftig svamp.
  • Spara svampen för eventuell identifiering.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud – dygnet runt.
Ring Giftinformationscentralen, 08-33 12 31, vid icke brådskande fall.

Mer information om förgiftning hos barn

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska
Källa: Giftinformationscentralen

Annons

Annons