Förgiftning med tobak hos barn

Cigaretter

I regel är det ganska ofarligt om barn smakar på cigaretter. Lätta symptom som illamående och kräkningar kan förekomma. Nikotin i tobak tas inte upp så bra från magen och barn får sällan i sig någon större mängd. Snus kan däremot ge kraftigare symptom.

Annons

Annons

Ring Giftinformationscentralen om barnet har svalt:

  • mer än en halv cigarett eller
  • mer än ½ tsk snus eller 1 snuspåse.

Med största sannolikhet blir du rekommenderad att ge barnet medicinskt kol.
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud – dygnet runt.
Ring Giftinformationscentralen, 08-33 12 31, vid icke brådskande fall.

Mer information

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska
Källa: Giftinformationscentralen

Annons

Annons