Förgiftning växter hos barn

Vit änglatrumpet

De flesta tillbud innebär ingen eller liten risk för allvarlig förgiftning och de behöver inte åtgärdas – men ibland kan det vara lämpligt att ge lite dryck eller medicinskt kol. I sällsynta fall kan observation eller behandling på sjukhus behövas.

Annons

Annons

Giftinformationscentralen uppger att de inte känner till något fall i Sverige där ett barn provsmakat en växt och blivit allvarligt förgiftat. Om barnet använder växter eller bär som låtsasmat när det leker kan det få i sig större mängder och det innebär en ökad risk för förgiftning.

Vissa växter som druvfläder, kaprifol och try kan ge magbesvär som illamående, kräkningar och diarré om barnet ätit större mängder av dem. Prickblad och euforibiaarter innehåller en växtsaft som kan ge kraftig irritation i mun och svalg.

Vanliga växter som gullregn, idegran, liljekonvalj och tibast är giftiga men ger sällan upphov till allvarlig förgiftning. Några växter är mycket giftiga. Förtäring av dessa, även i små mängder, innebär stor förgiftningsrisk. Exempel på mycket giftiga växter är änglatrumpet, stormhatt, fingerborgsblomma, nerium och sprängört.

Viktigt om giftiga växter

Ta reda på vad dina växter heter och undvik att ha de mest giftiga växterna i hemmet eller i trädgården. Läs mer om de olika växterna i Giftinformationscentralens växtlista. Länk finns längre ner på sidan.

Behandling om barnet kommit i kontakt med giftiga växter

Kontakta Giftinformationscentralen om du misstänker att ditt barn har ätit av en giftig växt. Ge lite dryck och tvätta av händer och ansikte om växtsaften är irriterande. Om barnet har fått växtsaft i ögonen, skölj med rinnande vatten i minst 5 minuter.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud – dygnet runt.
Ring Giftinformationscentralen, 08-33 12 31, vid icke brådskande fall.

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska
Källa: Giftinformationscentralen

Annons

Annons