Hälsokontroller 1-5 år

Tjej och doktor med stetoskop

För barn som är friska och utvecklas som de ska minskar antalet besök på barnavårdscentralen dramatiskt efter barnets första år. Läs om barnets besök till och med sex år.

Annons

Annons

Hälsokontroll vid 12 månader – tredje vaccineringen

Den tredje vaccineringen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib typ b görs.

15 månader – hälsokontroll med utveckling och tillväxt

Sköterskan på barnavårdscentralen (BVC) följer upp barnets utveckling och tillväxt.

Hälsokontroll vid 18 månader – fjärde vaccineringen

Barnet får nu sin fjärde vaccination. Det vaccineras mot mässlingen, påssjuka och röda hund. Vaccinen ges i en och samma spruta (MPR). Man kontrollerar även att barnet utvecklas och växer som det ska.

2 1/2 – 3 år hälsokontroll med fokus på rörelse och språk

Sköterskan undersöker bland annat att barnet kan hoppa på hela fotsulan, sparka boll, rita cirklar samt tala i meningar om två till tre ord. Man brukar också se om barnets språk utvecklas på ett bra sätt. Som vanligt kontrolleras också barnets tillväxt.

En större hälsokontroll vid 4 år

Vid fyra års ålder kontrolleras barnet syn, hörsel och tal. Hörselprovet görs av en särskild hörselprövare (audionom) eller en sköterska med specialutbildning. Barnet ska flytta leksaker när det hör en ton i hörlurarna. Barnet får också i uppgift att trä en ring på en pinne eller att stoppa en boll i ett hål. Sköterskan kontrollerar synen och om barnets ögon skelar. Syntestet påminner om det som vi vuxna gör. Barnet får hålla upp ett kort med den bokstav som visas på tavlan. Ibland används symboler istället. Man kontrollerar också om barnet kan gå balansgång, trä pärlor på en tråd, rita av ett kors och rita en ”huvudfoting” (ett ansikte med fötter och armar). Sköterskan kontrollerar om barnet förstår instruktioner som innehåller flera olika led, om det leker med andra barn, om det kan färger och om det kan räkna tre föremål. Det kan hända att provet måste upprepas vid ett annat tillfälle om barnet är trött, hungrigt eller argt.

5 ½ år – Sista hälsokontrollen innan skolhälsovården tar vid

När barnet är cirka 5 ½ år vaccineras barnet mot polio för fjärde gången och ett nytt syntest görs. Sköterskan bedömer om ditt barn är redo att börja skolan vid sex års ålder. På vissa orter har skolhälsovården tagit över den bedömningen. Man kontrollerar om barnet kan stå på ett ben i 10 – 20 sekunder, hoppa på ett ben, vänta på sin tur, berätta själv, räkna sina tio fingrar, klippa en cirkel och rita människor med minst fem detaljer. Om barnet klarar bedömningen kan det börja skolan om du vill. Då överförs också barnavårdscentralens journaler till skolhälsovården.

Mer information om hälsokontroller för barn

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska

Annons

Annons