Så reser du säkert med barn i bilen

Barn i bilbarnstolTyvärr skadas och dödas många barn i bilolyckor varje år. Många skulle ha klarat sig bättre om de hade haft rätt skydd. Läs här om hur du skyddar det värdefullaste du har.
Barns kroppar är sköra och klarar därför en eventuell krock sämre än vuxna. Om barnet sitter rätt fastspänt i ett godkänt skydd ökar chansen väsentligt att det klarar en trafikolycka.

Bakåtvänt är bäst

Barnet bör åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till fyra eller fem års ålder. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna vid en krock och skyddar barnets hals och huvud. Det är fem gånger större risk att ditt barn dödas eller allvarligt skadas vid en krock om det sitter framåtvänt jämfört med om det sitter bakåtvänt. Tyvärr är det många föräldrar som vänder sitt barn för tidigt. Många gånger beror det på att barnet får ont om benutrymme. Det är vanligt i mindre småbilar. Lösningen kan vara att istället placera barnet i passagerarsätet och skjuta stolen så långt bak som möjligt.

Bältesstol och bälteskudde

När bilbarnstolens viktgräns har passerats eller när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför ryggstödets kant, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron är det dags att byta till en bältesstol eller bälteskudde. Läkare och forskare rekommenderar att barn använder dem tills de är 10-12 år gamla. Skillnaden mellan en bältesstol och en bälteskudde är främst bältesstolens höga ryggstöd. Om barnet sitter på en plats som saknar huvudstöd är bältesstolen bäst.

Välj godkänd stol

Bilbarnstolar, bältesstolar och bälteskuddar måste också vara E-godkända. Många stolar kan vara både E- och T-godkända men det är inget krav. Tänk också på att kontrollera att bilbarnstolen är godkänd för användning i både framsäte och baksäte. Vissa bilbarnstolar är enbart godkända för att användas bakåtvända i framsätet.

Montera rätt

Följ bilbarnstolens monteringsanvisningar noggrant. Barn i bilbarnstolar spänns fast med stolens inbyggda bälte. Sträck bältet så att barnet inte kan glida ur och se till att bältets höftdel ligger över låren och inte över magen. Barn som färdas på bältesstol eller bälteskudde använder bilens bälte. Bilbältet ska hålla både barnet och stolen eller kudden på plats. Sträck bältet och se till att bältet löper över barnets axel nära halsen, låt aldrig barnet ha bältet under armen. Kontrollera också att bältets höftdel ligger över barnets lår och inte över magen.

Fram eller bak?

För den som är ensam vuxen i bilen är det lättare att hålla uppsikt över barnet om bilbarnstolen placeras i framsätet. Är man två vuxna i bilen är det lättast om den placeras i baksätet. För bakåtvända bilbarnstolar är det ingen skillnad i krocksäkerhet om barnet sitter i framsätet eller någon av baksätets sidor. Den säkraste platsen i bilen är dock den mellersta platsen i baksätet förutsatt att det finns trepunktsbälte och, om barnet sitter i bilbarnstol, att den kan monteras stadigt mot båda framstolarnas ryggar.

Koppla ur passagerarplatsens krockkudde

Barn kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplats utrustad med krockkudde. Det är förenat med livsfara! Den kraft som skjuter ut krockkudden vid en kollision är enorm och kan vara förödande. Låt en auktoriserad bilverkstad koppla ur krockkudden, om du inte har en bil där du själv kan koppla ur den med nyckel. I vissa fall kan krockkudden inte kopplas ur. En sidokrockkudde är däremot ingen fara.

Säkra lasten

Vid en kollision eller en hastig inbromsning slungas lösa föremål iväg med en våldsam kraft. Därför är det viktigt att alla i bilen är fastspända och att eventuell last ligger i bilens bagage eller bakom lastgaller.

Se upp med lösa föremål

Idag är det vanligt med GPS:er och DVD:er i bilen. Det bästa är om de är inbyggda i bilen. I annat fall måste de sättas fast ordentligt så att de inte riskerar att slungas iväg vid en krock eller en kraftig inbromsning. Lösa föremål kan förvandlas till dödliga projektiler.

Vad säger lagen?

Enligt lag ska alla i bilen använda säkerhetsbälte och barn som är kortare än 135 centimeter måste använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/bälteskudde.

Kör säkert

• Håll hastighetsbegränsningarna och var uppmärksam på dina medtrafikanter på vägen.
• Sänk hastigheten vid dåliga vägförhållanden som is, snö eller kraftigt regn.
• Kör aldrig trött eftersom din reaktionsförmåga är sämre och du i värsta fall riskerar att somna bakom ratten.
• Undvik att prata i mobiltelefon när du kör.
• Se till att du har bra däck med lagligt mönsterdjup.
• Kontrollera att du har tillräckligt med spolarvätska och fräscha vindrutetorkare.
• Kontrollera att samtliga ljus på bilen fungerar.
 

Mer information:

 

Artikeln är granskad och godkänd av:
Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska