Vad ska man göra om barn får huggormsbett?

Huggorm i skogen

Varje år drabbas 25 barn i Sverige av allvarliga symptom efter huggormsbett. Ett barn som blivit bitet av en huggorm ska alltid observeras på sjukhus.

Annons

Annons

Enligt Giftinformationscentralen vårdas cirka 100 barn på sjukhus varje år för huggormsbett. I drygt 30 procent av fallen sprutas inget gift in och då uppstår heller ingen reaktion och i 25 procent av fallen utvecklas allvarliga symptom. Då blir barnet snabbt allmänpåverkat med symptom som illamående, diarré, kräkningar, buksmärtor, andningssvårigheter, hjärtpåverkan, blodtrycksfall och sänkt medvetandegrad.

Hur allvarliga symptomen är beror på hur mycket gift som ormen har sprutat in. Bettstället smärtar och svullnar, och efter hand kan svullnaden bli omfattande och blåaktigt missfärgad. Ett barn som har blivit bitet av en orm ska därför alltid observeras på sjukhus.

Viktigt att tänka när det gäller huggormar

  • Lär barnet att använda gummistövlar i skog och mark eftersom de kan skydda mot ormbett. De flesta blir bitna i foten eller ankeln.
  • Lär ditt barn att aldrig plocka upp eller peta på ormar.

Om olyckan är framme och barnet blir bitet

  • Lugna barnet.
  • Låt barnet vila med den bitna kroppdelen så stilla som möjligt och helst i högläge.
  • Lämna bettstället ifred.
  • Uppsök sjukhus eller läkare.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud – dygnet runt.
Ring Giftinformationscentralen, 08-33 12 31, vid icke brådskande fall.

Mer information om giftiga ormar

Artikeln är granskad och godkänd av Birgitta Klang, leg. barnsjuksköterska
Källa: Giftinformationscentralen

Annons

Annons