Användarvillkor graviditetskalender via SMS

Innehållet i graviditetskalender är inte avsett att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare eller barnmorska. Vid hälsoproblem uppsök alltid läkare, barnmorska eller gynekolog. BarnTotal.se tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i graviditetskalendern. Innehållet i kalendern varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.

Annons

Annons

För att programmet ska kunna användas krävs att mobiltelefonen har WAP och Java.

För att programmet ska fungera krävs rätt WAP-inställningar i telefonen. Om nödvändigt kontakta din operatör så skickar de rätt inställningar direkt till din telefon. Hos många operatörer kan du även ladda hem inställningarna själv via deras hemsida. Det spelar ingen roll om du gör det före eller efter du beställer programmet.

Vi återbetalar inte kostnaden för programmet om det beställs till en telefon som inte uppfyller villkoren ovan. Det är kundens skyldighet att kontrollera detta innan beställningen görs.

Annons

Annons