Vem kan segla förutan vind?

Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?

Vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind?
Jag kan ro utan åror?

Men ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar.

Gammal folkvisa känd från Finlands svenskbygder, troligtvis från Åland.