Den viktiga anknytningen till bebisen

Det pratas mycket om anknytning och hur viktig den är för det lilla barnet. Men vad är anknytning egentligen?
Nyfödd bebis
Begreppet framställs ibland som mer komplicerat än vad det är. I själva verket handlar anknytning om starka känslomässiga band mellan människor som känner förtroende för varandra. Det är anknytning. En trygg relation till minst en person är nödvändig för ett barn, för att själv bli trygg, få god självkänsla och kunna utveckla egna goda relationer.
Det är mycket viktigt för det lilla barnet att tycka om, men också kunna känna tillit till människor i sin närhet. Att barnet kan lita på sina föräldrar är grunden i ett gott föräldraskap.
Ett nyfött barn utvecklar en relation till de som står allra närmast. Den tidiga anknytningen har stor betydelse för barnets utveckling och hur det fungerar i framtida relationer.

Annons

Annons

Första två åren

De första två åren i ett barns liv är mycket betydelsefulla när det gäller anknytningen. Då läggs grunden till hur barnets relationer kommer att utvecklas. Med en trygg anknytning i bagaget underlättar det för barnet att i framtiden kunna känna sig trygg och lita på andra människor. Då bygger de upp en världsbild av att andra människor vill dem väl.


Lästips: Boken om babytecken: En guide till tidig kommunikation med din bebis


Ett litet nyfött barn är utlämnat till att någon skyddar och tar hand om det. Det kan inte ta hand om sig själv och är på det sättet helt beroende av en annan människa. Ett spädbarn väcker vuxnas beskyddarinstinkt och viljan att ta hand om det. Oftast är det de biologiska föräldrarna, men det kan också vara andra vuxna i barnets närhet.
För föräldern och andra vuxna som står barnet nära, är det viktigaste att ta emot barnet, bekräfta det och visa att det är välkommet.
Genom att bekräfta barnets känslor och upplevelser, ta det till sig, visa intresse och svara på barnets behov, så hjälper föräldern till att skapa en trygg anknytning. Föräldern behöver visa det lilla barnet att det är en trygg värld.
Föräldern behöver vara lyhörd gentemot barnet, som själv inte tydligt kan uttrycka sina behov. Föräldern svarar på signalerna genom att beskydda barnet och ta hand om det. En god relation och ett bra samspel mellan barn och vuxen hjälper barnet att knyta an och känna tillit. Att vara nyfiken och intresserad av barnet är ett bra sätt att lyckas med detta.
Det sociala samspelet upplevs starkt av barnet, att någon lyssnar och bekräftar. Med samspelet kommer barnets glädje och lockar till att vilja kommunicera och upptäcka mer. Den första tiden handlar det mycket om ögonkontakt, ansiktsuttryck och mimik. Små barn är mycket intresserade av ansikten och vad de visar.


Lästips: Boken om babytecken: En guide till tidig kommunikation med din bebis


Från tidig ålder kan barnet lära sig särskilja några få olika personers ansikten, men även finna intresse i fler. Barnet kan knyta an till mer än en person, men inte hur många som helst. Det krävs en nära relation. Syskon och andra närstående är viktiga för barnet att spegla sig i för att känna social trygghet den första tiden.

Annons

Annons