Förebygg plötslig spädbarnsdöd

De allra flesta nyblivna föräldrar känner en viss oro för att deras bebis ska drabbas av plötslig spädbarnsdöd. Inget vet varför bebisar, till synes helt friska, plötsligt slutar att andas och dör. Men det finns saker du kan göra för att minimera risken att det drabbar ditt barn.

Annons

Annons

Fram till 1993 dog cirka 1 av 1 000 födda barn av plötslig spädbarnsdöd i Sverige, vilket motsvarar cirka 100-120 barn per år. Efter upplysning om misstänkta riskfaktorer har fallen minskat betydligt, till cirka 20 barn per år.

Fakta om plötslig spädbarnsdöd

 • De flesta fallen inträffar när barnet är mellan fyra till 16 veckor gammalt.
 • Pojkar drabbas oftare än flickor.
 • De flesta fall inträffar under vinterhalvåret.
 • De flesta barn som drabbas har inte tidigare visat några speciella symptom.
 • Barn med så kallade livlöshetsattacker, alltså barn som hittats till synes livlösa under sömnen men som kunnat återupplivas, drabbas i högre utsträckning.
 • Man anser att dödsfallen sker under sömnen.

Ingen vet med säkerhet vad plötslig spädbarnsdöd beror på men riskerna ökar om:

 • barnet sover på mage
 • barnet sover på ett för mjukt underlag
 • modern röker under graviditeten
 • barnet överhettas
 • mamman inte går på barnavårdscentralens kontroller
 • modern är ung
 • barnet föds för tidigt (före vecka 36)
 • om barnet har låg födelsevikt.

Så skyddar du ditt barn mot plötslig spädbarnsdöd

Även om man fortfarande inte vet vad plötslig spädbarnsdöd beror på så finns misstankar om några olika orsaker. Mot vissa av dem kan du själv vidta åtgärder för att minska risken för att ditt barn drabbas.

 • Avstå från rökning under graviditeten.
 • Undvik att utsätta barnet för tobaksrök.
 • Låt spädbarnet sova på rygg. Internationell forskning har visat att antal fall av plötslig spädbarnsdöd har minskat när barnet ligger på rygg istället för på mage. Ryggläge rekommenderas därför också av svenska läkare. Mycket för tidigt födda barn sover bäst på sidan, med en hoprullad filt som stöd.
 • Se till att barnet inte har det för varmt när det sover men självklart heller inte för kallt. Barnet ska sova svalt och Socialstyrelsen rekommenderar en rumstemperatur på 16-20°C.
 • Var noga med att inte bylta in barnet i täcken, filtar eller dylikt när det sover. Linda heller inte in barnet i exempelvis en filt – barnet ska kan kunna röra sig fritt. Lägg bara filten ovanpå. Känn på barnets bröst och huvud att det inte verkar svettigt eller för varmt.
 • Låt inte barnet sova med kramdjur eftersom de i olyckliga fall kan hindra barnets andning.
 • Låt inte barnet sova på lammskinn.
 • Låt inte barnet sova på ett för mjukt underlag.
 • Lämna inte ett sovande barn utomhus utan tillsyn och lämna det heller aldrig ensamt i bilen.

American Academy of Pediatrics (amerikanska barnläkarakademin) och flera svenska läkare rekommenderar dessutom att barnet sover i en egen säng i föräldrarnas rum och att barnet sover med napp efter att amningen är etablerad.

Annons

Annons