Längd pojkar 0-12 månader

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder.

Pojkarlangd1.JPG

M = medel
67 % av barnen ligger inom ± 1
95 % av barnen ligger inom ± 2