Avsaknad av artär i navelsträngen – SUA, single umbilical artery

Nu har jag läst på lite mer om avsaknad av artär i navelsträngen. Vår lilla tjej saknar ju en artär, det ska vara en ven och två artärer men är bara en ven och en artär. Vår barnmorska meddelade att det innebär ökad risk för tillväxthämmat barn, men sade inget annat än att vi skulle få göra ett tillväxtultraljud i vecka 32. Nu när jag har läst lite forskning på området ser jag att det finns fler risker. SUA, Single umbilical artery, kallas det visst med medicinska termer. 2/3 föds utan fel.

Annons

Annons

Men det är 1/3 som föds med, och tillståndet har bland annat kopplats till ökad risk för medfödda fel, så som kromosomfel, njurfel och hjärtfel. Vi har inte gjort något fostervattenprov så det oroar såklart lite extra.

”Of the remaining babies with SUA (single umbilical artery) , some studies suggest that about 25 percent have birth defects, including chromosomal and/or other abnormalities. These can include trisomy 13 or trisomy 18. However, the most common pregnancy complications that occur in infants with SUA are heart defects, gastrointestinal tract abnormalities and problems with the central nervous system.

The respiratory system, urinary tract, and musculoskeletal system may also be affected. One in five babies affected by SUA will be born with multiple malformations. Aside from these problems, between 15% and 20% of infants with SUA may suffer from intrauterine growth retardation. Single umbilical artery also has an increased miscarriage rate of 22% associated with it, likely due to the increased abnormalities. Furthermore, there is an association between SUA and low birthweight (<2500g) and early delivery (<37 weeks).”

Jag väntar samtal från specialistmödravården angående min senaste blodprovstagning för mina sköldkörtelvärden. Ska passa på att fråga min läkare där om detta. Kanske borde vi göra något mer. Exempelvis ett fostervattenprov, eller ett ultraljud på plats hos dem istället. Om det finns minsta lilla risk att hon kan ta skada under eller efter födseln så vill man ju veta det i tid så man kan göra något åt det. Här är en länk som sammanfattar en stor del av den forskning jag läst.

Och här kan den som är intresserad hitta fler studier (utan att behöva särskilt inlogg):

Kram

Annons

Annons