Autism hos barn

Autism betyder att barnet har svårt att ta in och tolka information. Framför allt har autistiska barn svårt att sätta sig in i andra människors situation och förstå hur de tänker. Autistiska barn har också ett begränsat beteende och ensidiga intressen.

Lär dig stimulera barnets språk

Lär dig stimulera barnets språk

Språk är livsviktigt. Det låter barnet kommunicera, inte bara med andra utan med sig själv också. Det är ett primärt verktyg för lärande men också för kreativitet. Som tur är föds barn med ett intresse för språk och ljud. Du kan på många sätt stimulera ditt barns språkliga utveckling. Här är några tips.