Gendiagnostik

När det finns en mental eller genetisk skada inom familjen kan man ibland bli rekommenderad att göra en så kallad genetisk screening. Testet innebär att man analyserar ett blodprov. Resultatet som kommer några veckor senare visar hur stor risken är att barnet kommer att ärva en specifik genetisk sjukdom från en eller båda föräldrarna.

Ultraljud, RUL, rutinultraljud

Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds ultraljud, vilket innebär en ultraljudsundersökning, vanligtvis i vecka 18-20. Undersökningen används främst för att fastställa graviditetens längd, fostrets storlek och antal foster men man kan också se om fostret har grövre missbildningar.