Downs syndrom, vad är det?

Många säger att de inte skulle kunna ta hand om ett barn med Downs syndrom och därför skulle göra abort om det upptäcktes att fostret har Downs syndrom. Andra menar att alla barn är välkomna och bryr sig därför inte om att göra fosterdiagnostik. De flesta föräldrar till barn med Downs syndrom är eniga – de skulle inte vilja ändra sitt barn för allt i världen.

Moderkaksprov

Moderkaksprov

Moderkaksprov är ett test som kan upptäcka om fostret har en allvarlig sjukdom eller skada, som till exempel Downs syndrom. Provet kan med nästan 100 % säkerhet, precis som fostervattenprov, upptäcka de vanligaste genetiska avvikelserna men missfallsrisken är något högre än vid fostervattenprov. Fördelen med moderkaksprov är att de kan göras tidigare i graviditeten än fostervattenprov.

Gendiagnostik

När det finns en mental eller genetisk skada inom familjen kan man ibland bli rekommenderad att göra en så kallad genetisk screening. Testet innebär att man analyserar ett blodprov. Resultatet som kommer några veckor senare visar hur stor risken är att barnet kommer att ärva en specifik genetisk sjukdom från en eller båda föräldrarna.

Ultraljud, RUL, rutinultraljud

Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds ultraljud, vilket innebär en ultraljudsundersökning, vanligtvis i vecka 18-20. Undersökningen används främst för att fastställa graviditetens längd, fostrets storlek och antal foster men man kan också se om fostret har grövre missbildningar.