Moderkaksprov

Moderkaksprov

Moderkaksprov är ett test som kan upptäcka om fostret har en allvarlig sjukdom eller skada, som till exempel Downs syndrom. Provet kan med nästan 100 % säkerhet, precis som fostervattenprov, upptäcka de vanligaste genetiska avvikelserna men missfallsrisken är något högre än vid fostervattenprov. Fördelen med moderkaksprov är att de kan göras tidigare i graviditeten än fostervattenprov.

Gendiagnostik

När det finns en mental eller genetisk skada inom familjen kan man ibland bli rekommenderad att göra en så kallad genetisk screening. Testet innebär att man analyserar ett blodprov. Resultatet som kommer några veckor senare visar hur stor risken är att barnet kommer att ärva en specifik genetisk sjukdom från en eller båda föräldrarna.