Föräldrapenning under graviditeten

gravid15.jpg Under graviditetens sista 60 dagar har du rätt att börja ta ut föräldrapenning. Du kan välja att vara helt ledig eller förkorta din arbetsdag.

Annons

Annons

Under graviditetens sista 60 dagar har du rätt att börja ta ut föräldrapenning. Du kan välja att vara helt ledig eller förkorta din arbetsdag.

Gravid kvinna

Under graviditetens sista månader känner många kvinnor av besvär som ryggvärk, otymplighet, trötthet eller svullna ben. Därför är föräldraförsäkringen utformad så att du som blivande mamma kan du börja ta ut föräldrapenning från och med 60:e dagen innan beräknad förlossning. Föräldrapenningen kan tas ut för en hel dag, trefjärdedels dag, halv dag, en fjärdedels dag eller en åttondels dag. Det innebär att du kan förkorta din arbetsdag eller vara helt ledig graviditetens sista 60 dagar.

Tänk på att ju fler dagar du tar ut före förlossningen desto färre dagar har du kvar efter att barnet är fött.

Sjukpenning under graviditeten

Om graviditetsbesvären gör dig så sjuk att din arbetsförmåga är nedsatt med en fjärdedel kan du ha rätt till sjukpenning istället. Om en gravid kvinna har rätt till sjukpenning under graviditeten avgörs alltid genom en individuell prövning av läkare och Försäkringskassan.

 

Källa: Försäkringskassan

Annons

Annons