Har jag rätt till havandeskapspenning?

Är du gravid och har ett tungt arbete? Eller är du orolig för att ditt jobb kan vara skadligt för ditt foster? Då bör du kolla upp om du kan få omplacering eller havandeskapspenning.
Havandeskapspenning är en ersättning som du kan få från Försäkringskassan för att vara ledig när din arbetsgivare inte kan omplacera dig till ett lättare eller säkrare jobb.

Annons

Annons

När kan jag ansöka om havandeskapspenning?

Om ditt arbete innebär fysiska påfrestningar som du på grund av din graviditet inte orkar med har du rätt att bli omplacerad för att få lättare arbetsuppgifter. Ett fysiskt påfrestande arbete kan innebära tunga lyft eller ensidiga rörelser. Om din arbetsgivare inte har möjlighet att omplacera dig och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel har du rätt till havandeskapspenning.
Om det finns risker i arbetsmiljön som kan påverka din graviditet har du också rätt att bli omplacerad. Vissa arbetsuppgifter är så pass farliga att de är helt förbjudna att utföra under graviditeten. Inom den kemiska industrin finns bland annat många arbetsmiljöfarliga yrken. Om arbetsgivaren inte kan omplacera dig har du rätt till havandeskapspenning. Det är din arbetsgivare som ansvarar för att bedöma om det finns risker för dig som gravid på arbetsplatsen. Tala med ditt skyddsombud eller med en läkare om du känner dig osäker.

Hur länge kan jag få havandeskapspenning?

Havandeskapspenning på grund av fysiskt påfrestande arbete kan du få mellan 60 till elva dagar innan beräknat förlossningsdatum. De tio sista dagarna kan du inte få havandeskapspenning. Om du vill kan du ta ut föräldrapenning eller semester istället. Om arbetsmiljön innehåller risker för ditt foster och din fortsatta graviditet kan du ansöka om att få havandeskapspenning för en längre period.

Hur ansöker jag om havandeskapspenning?

Ansökan skickas till Försäkringskassan tillsammans med ditt moderskapsintyg och blanketten ”Utlåtande om omplacering”, där din arbetsgivare ska intyga att han prövat alla sätt att omplacera dig. Den blanketten och ansökan om havandeskapspenning finns att ladda ner på Försäkringskassans hemsida. Du kan i regel inte få ersättning för tiden innan du ansökt om havandeskapspenning.

Hur stor ersättning får jag?

Havandeskapspenningen baseras på din sjukpenningsgrundande inkomst, den så kallade SGI. Per dag får du 80 procent av din SGI dividerat med 365. Det är normalt samma ersättning som du får när du är sjukskriven. Om det passar med ditt arbete kan du arbeta deltid och ta ut ¾, ½ eller ¼ havandeskapspenning.

Mycket viktigt

Om du vill bli omplacerad måste du anmäla det till arbetsgivaren minst en månad i förväg. Om anmälan görs för sent och arbetsgivaren inte kan omplacera dig kommer du inte att få havandeskapspenning från Försäkringskassan.
 

Mer information:

 
Källa: Försäkringskassan

Annons

Annons